Direkt till innehållet

Förskriva hjälpmedel

Här hittar du samlad information som du behöver för att förskriva hjälpmedel.

Styrande dokument

Nationella styrande dokument

All hjälpmedelsförskrivning utgår från Socialstyrelsens skrift Förskrivning av hjälpmedel samt rutiner för hjälpmedelshantering i Halland.

Hantering av hjälpmedel baseras på förordning om medicintekniska produkter (MDR 2017/745) som bland annat tar upp vikten av att hjälpmedel alltid ska hanteras enligt tillverkarens anvisning.

Patientlagen

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer

Regionala styrande dokument

Rutiner

Hmc: Avhjälpande underhåll av hjälpmedel

Hmc: Byte av ett förskrivet hjälpmedel

Hmc: Enskilt ärende hjälpmedel

Hmc: Fast monterade hjälpmedel

Hmc: Fritidslån av hjälpmedel

Hmc: Förskrivning av hjälpmedel till brukare folkbokförd i annat län än Halland

Hmc: Förskrivning av hjälpmedel till brukare som inte är folkbokförd i Sverige och asylsökande

Hmc: Hjälpmedel till brukare med skyddad identitet

Hmc: Hjälpmedel vid flytt inom och utanför Halland eller till annat land

Hmc: Hjälpmedel vid resor

Hmc: Hyra av hjälpmedel till verksamheter

Hmc: Korttidslån av vissa hjälpmedel

Hmc: Kostnadsansvar och ersättningskrav vid förskrivning av hjälpmedel

Hmc: Leverans av hjälpmedel

Hmc: Retur av hjälpmedel

Hmc: The Mansfield Checklist Halland

Hmc: The Mansfield Checklist Halland (utbildningsfilm)

Hmc: Tillfälligt lån av hjälpmedel

Hmc: Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, hjälpmedel

Hmc: Utprovningsprocess hjälpmedel

Hmc: Återtagande av hjälpmedel

Blanketter

Hmc: Beställning av hjälpmedelstransport

Hmc: Beställning av hyreshjälpmedel till verksamheter

Hmc: Debiteringsunderlag utomlänsvård

Hmc: Fast monterade hjälpmedel (blankett)

Hmc: Förskrivning av hjälpmedel

Hmc: Rekvisition av hjälpmedel

Hmc: Utflyttade med hjälpmedel

Hmc: Utprovningsprocess handlingsplan enkel

Hmc: Utprovningsprocess handlingsplan samlad

Hmc: Utvärdering enskilt ärende

Stödjande dokument

Regionalt stödjande dokument

Låneförbindelser

Detta är information som förskrivaren ska lämna ut till brukaren i samband med hjälpmedelsförskrivning.

Brukaransvar låneförbindelse svenska

Brukaransvar låneförbindelse engelska

Brukaransvar låneförbindelse somaliska

Brukaransvar låneförbindelse arabiska

Kompletterande information för eldriven rullstol

Övriga dokument

Hmc: Konsumentprodukter - information till brukare

Hmc: Konsumentprodukter - information till förskrivare

Guide för att boka utprovningsrum på hmc.

Externa länkar till mer information om hjälpmedel

Medicinteknik Läkemedelsverket

Medicinteknik SKR

MFD, Myndigheten för delaktighet

Socialstyrelsen - hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningSenast ändrad: