Direkt till innehållet

Förskriva hjälpmedel

Här hittar du samlad information som du behöver för att förskriva hjälpmedel.

Styrande dokument

Nationella styrande dokument

All hjälpmedelsförskrivning utgår från Socialstyrelsens skrift Förskrivning av hjälpmedel samt rutiner för hjälpmedelshantering i Halland.

Hantering av hjälpmedel baseras på förordning om medicintekniska produkter (MDR 2017/745) som bland annat tar upp vikten av att hjälpmedel alltid ska hanteras enligt tillverkarens anvisning.

Patientlagen

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer

Regionala styrande dokument

De regionala styrande dokumenten hittar du längst ner på sidan.

Stödjande dokument

Regionalt stödjande dokument

Låneförbindelser

Detta är information som förskrivaren ska lämna ut till brukaren i samband med hjälpmedelsförskrivning.

Brukaransvar låneförbindelse svenska

Brukaransvar låneförbindelse engelska

Brukaransvar låneförbindelse somaliska

Brukaransvar låneförbindelse arabiska

Kompletterande information för eldriven rullstol

Övriga dokument

Hmc: Konsumentprodukter - information till brukare

Hmc: Konsumentprodukter - information till förskrivare

Guide för att boka utprovningsrum på hmc.

Hmc: The Mansfield Checklist Halland (utbildningsfilm)

Relaterad extern information

Socialstyrelsen - Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning

Rutiner

BlanketterSenast ändrad: