Direkt till innehållet

Förskriva hjälpmedel

Här hittar du samlad information som du behöver för att förskriva hjälpmedel.

All hjälpmedelsförskrivning utgår från Socialstyrelsens skrift Förskrivning av hjälpmedel samt rutiner för hjälpmedelshantering i Halland.

Hantering av hjälpmedel baseras på förordning om medicintekniska produkter (MDR 2017/745) som bland annat tar upp vikten av att hjälpmedel alltid ska hanteras enligt tillverkarens anvisning.

 

Låneförbindelser

Brukaransvar låneförbindelse svenska

Brukaransvar låneförbindelse engelska

Brukaransvar låneförbindelse somaliska

Brukaransvar låneförbindelse arabiska

Kompletterande information för eldriven rullstol

 

Rutiner

Hmc: Avhjälpande underhåll av hjälpmedel

Hmc: Byte av ett förskrivet hjälpmedel

Hmc: Enskilt ärende hjälpmedel

Hmc: Fast monterade hjälpmedel

Hmc: Fritidslån av hjälpmedel

Hmc: Förskrivning av hjälpmedel till brukare folkbokförd i annat län än Halland

Hmc: Förskrivning av hjälpmedel till brukare som inte är folkbokförd i Sverige och asylsökande

Hmc: Hjälpmedel till brukare med skyddad identitet

Hmc: Hjälpmedel vid flytt inom och utanför Halland eller till annat land

Hmc: Hjälpmedel vid resor

Hmc: Hyra av hjälpmedel till verksamheter

Hmc: Korttidslån av vissa hjälpmedel

Hmc: Kostnadsansvar och ersättningskrav vid förskrivning av hjälpmedel

Hmc: Leverans av hjälpmedel

Hmc: Retur av hjälpmedel

Hmc: Specialanpassningsprocess (rutin)

Hmc: Tillfälligt lån av hjälpmedel

Hmc: Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, hjälpmedel

Hmc: Återtagande av hjälpmedel

 

Övriga dokument

Mah: Ordination av medicintekniskt behandlingshjälpmedel

 

Hmc: Beställning av hjälpmedelstransport

Hmc: Beställning av hyreshjälpmedel till verksamheter

Hmc: Debiteringsunderlag utomlänsvård

Hmc: Fast monterade hjälpmedel (blankett)

Hmc: Förskrivning av hjälpmedel

Hmc: Konsumentprodukter - information till brukare

Hmc: Konsumentprodukter - information till förskrivare

Hmc: Rekvisition av hjälpmedel

Hmc: Specialanpassningsprocess (anvisning)

Hmc: Uppföljningsenkät för specialanpassning

Hmc: Utflyttade med hjälpmedel

Hmc: Utprovningsprocess handlingsplan enkel

Hmc: Utprovningsprocess handlingsplan samlad

Hmc: Utprovningsprocess hjälpmedel

Hmc: Utvärdering enskilt ärende

 

Hmc: The Mansfield Checklist Halland

Hmc: The Mansfield Checklist Halland (utbildningsfilm)

 

Guide för att boka utprovningsrum på hmc.

 

Länkar till information om hjälpmedel

Medicinteknik Läkemedelsverket

Medicinteknik SKR

MFD, Myndigheten för delaktighet

Patientlagen

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer

Socialstyrelsen - hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Senast ändrad: