Direkt till innehållet

PMO

PMO (Profdoc Medical Office) är en digitaliserad barnhälsovårdsjournal. Införandet påbörjades oktober 2018 och slutfördes i maj 2019.

Medarbetare på samtliga BVC i Halland, både i offentlig och privat regi, dokumenterar nu barnhälsovårdsjournaler för nyinskrivna i PMO.

Felanmälan och support

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring 010-476 19 00

 

 

 

Senast ändrad: