Direkt till innehållet

Tillfällig frånvaro och vikariat

Här hittar du information om vilka förutsättningar som gäller för ledighet och eventuell tillfällig vikarie samt blankett och tillvägagångssätt för anmälan.

Du ska anmäla frånvaro som påverkar din möjlighet att ta emot patienter och därmed försvårar för dig att uppnå heltidskravet. Även om du inte avser att anlita vikarie, ska du anmäla frånvaro till Region Halland.

Anmälan ska skickas in till Region Halland. Endast anmälningar i original och på korrekt anmälningsblankett behandlas. Adressuppgifter finns på respektive blankett.

 Senast ändrad: