Direkt till innehållet

Lag om läkarvårdsersättning (LOL)

Sidan är under uppbyggnad

 

Regionen har taxeläkare inom allmän medicin, allmän kirurgi, barnmedicin, hud, ortopedi, ögon samt öron- näsa och hals.

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt LOL. Sidorna ger dig en översikt över vad du behöver känna till kring lagar, regler och riktlinjer. Här finns också blanketter och kontaktuppgifter.

Läkare med viss specialistkompetens kan bedriva privat verksamhet enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL. Denna verksamhet finansieras av Region Halland via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges läkarförbund. Den nationella taxan framgår av förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning, FOL.

Kontaktinformation

Christina Ederberg

Avd. Hälso- och sjukvårdsuppdrag, Regionkontoret

Mobil: 070-818 52 59

christina.ederberg@regionhalland.se

Ann-Sofi Strömvall Larsson

Avd. Hälso- och sjukvårdsuppdrag, Regionkontoret

Mobil: 073-324 15 19Snabbval

Avgiftshandboken

Ekonomi

Prislistor - ersättning

Relaterad information

Hjälpmedelsförskrivning

Läkemedelsförskrivning

Senast ändrad: