Direkt till innehållet

Infektionsverktyget

Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för uppföljning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförskrivning.

Såväl vårdrelaterade infektioner som felaktiga eller onödiga antibiotikaordinationer hör till de största patientsäkerhetsproblemen i dagens hälso- och sjukvård.

Infektionsverktygets syfte

  • att följa förekomsten av vårdrelaterade infektioner för att bättre kunna förebygga dessa.
  • att följa upp antibiotikaförskrivningen för att förbättra kvalitéten i användningen av antibiotika.

När läkare ordinerar antibiotika i NCS måste orsaken till ordinationen anges. Genom att bocka för ett, av ett antal olika alternativ, registreras vilken infektion som avses att behandla och ifall denna är vårdrelaterad eller samhällsförvärvad. Valt alternativ registreras i en databas där statistik sedan går att ta fram och sammanställa med hjälp av Infektionsverktyget gällande antibiotikaförskrivning och vårdrelaterade infektioner. Statistiken kan sedan användas i det lokala förbättringsarbetet.

Lösningen bygger på en nationellt enhetlig terminologi och nationell lagring av information. Infektionsverktyget har sin grund i patientsäkerhetssatsningen hos Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Länkar till Infektionsverktyget här nedan där inloggning sker med SITHS-kort. Om behörighet saknas kontaktas närmaste chef.

Kontaktinformation

Kontaktperson: Nilla Lindroos

Felanmälan eller support

Lägg ett ärende till IT ServiceDesk eller ring 010-476 19 00Snabbval

Infektionsverktyget - inloggningRelaterad information

Strama

Vårdrelaterade infektioner, SKL

VAS-hjälpen

Senast ändrad: