Direkt till innehållet

Informationsmaterial för vårdpersonal

Affischer – Basala hygienrutiner och klädregler

0 tolerans mot smittspridning

Aldrig

Alla vinner på god handhygien

Alltid

Fem tillfällen som gör skillnad

Glöm inte sprita händerna FÖRE och efter

Hur ska läkaren vara klädd

Kort ärm på jobbet

Mikrobiologisk screening – Lathund

Påminn gärna oss

Rena händer – Det är OK att fråga

Rena kläder alla gånger

Rätt klädd och rena händer

Självklart följer vi

Vi arbetar för vård utan smitta

Vi följer hygienrutinerna för din säkerhet

Om innehållet
Senast ändrad: