Direkt till innehållet

Affischer och utbildningsmaterial

Affischer - Basala hygienrutiner och klädregler

Alla vinner på god handhygien

Fem tillfällen som gör skillnad

Glöm inte sprita händerna FÖRE och efter

Rena händer - Det är OK att fråga

Affisch biomedicinsk analytiker

Affisch läkare

Affisch sjuksköterska

Affisch/infoblad: Vårda dina händer - de är viktiga i vården

Kampanjmaterial Handhygienens dag 2024

 

Affischen är översatt från WHOs material i årets kampanj – Accelerate action together – Tillsammans kan vi göra mer. Skriv gärna ut och använd affischen.

Affisch med mörk bakgrund (PDF)

Affisch med ljus bakgrund (PDF)

Information och instruktion om andningsskydd

Instruktion för användning av andningsskydd FFP3, instruktionerna gäller även för andningsskydd FFP2 eller motsvarande.

Vårdriktlinje: Andningsskydd

Säker användning av munskydd

Vårdriktlinje: Munskydd - säker användning

Affisch: Säker användning av munskydd (2022-03-15)

Instruktion inför användning och rengöring av visir

Vårdriktlinje: Visir för flergångsbruk, instruktion inför användning och rengöring av visirSenast ändrad: