Direkt till innehållet

Catch-up; hbtq-diplomering

Nästa tillfälle

Tid: Torsdagen den 10 september 2020 kl 10:00-16:00 (fika från 9.30)

Plats: Ljungby lasarett, Kyrkogatan 2, Ljungby, lokal: Galaxen

Anmälan

Görs via denna länk senast den 2020-08-10. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag och kommer att debiteras för de deltagare som inte dyker upp, eller för de som gör en sen avanmälan. Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post (för att utbildningen ska genomföras krävs ett deltagarantal om minst 20 personer). Antalet platser är begränsat.

Om utbildningen

För att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtq-personer erbjuds hbtq-diplomering.

Hbtq-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir. Studier visar att hbtq-personer ofta har dåliga erfarenheter av heteronormativt bemötande från vårdpersonal, vilket gör

att många undviker att söka sjukvård.

Regionerna i samverkan bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering samt erbjuda en god och jämlik vård till alla oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning.

För att säkerställa kompetensen och fortsatt status som hbtq-diplomerad verksamhet erbjuds särskild catch-up-utbildning för nyanställd personal eller andra som återkommit från ledighet och sjukskrivningar.

Dessa utbildningar ges då i komprimerat format under en heldag och deltagarna ska inför utbildningen ha tagit del av information från sina kollegor hur utvecklingsarbetet bedrivits under den tidigare processen.

Dagen leds av Mina Gäredal som har över 10 års erfarenhet av utbildning inom hbtq, likabehandling och normkritik. Mina är leg sjuksköterska och har även arbetat 8 år på RFSL Ungdom.

Målgrupp

Nyanställd personal eller personal som av olika anledningar missat tidigare utbildningstillfällen inom verksamheter som genomfört Adlons/Regioner i samverkans hbtq-diplomering.

Kostnad

1 500 kr/person ex moms (lunch och fika ingår)

Tillgänglighet

Utbildningslokalen är tillgänglighetsanpassad i möjligaste mån. Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Vänligen meddela Utbildning och lärande, Region Kronoberg speciella behov i samband med din anmälan.

Frågor

Kontakta Ida Josephsson ida.josephsson@regionhalland.se eller kurs@kronoberg.se

Senast ändrad: