Direkt till innehållet

Transporter av avfall, post och prover

Logistikservice svarar för transporter av en mängd olika godstyper och distribuerar internpost, laboratorieprover, patientjournaler, paket, hjälpmedel, förrådsvaror, gas, läkemedel, påsdialys och farligt avfall.

De bemannar även godsmottagningarna på sjukhusen där inkommande och utgående gods hanteras.

Farligt avfall

Regionservice hanterar farligt avfall som produceras i vården och de avfallstyper som avses är skärande/stickande avfall, smittförande avfall och cytostatikaavfall. I uppdraget ingår att samla in avfallet hos kund, mellanlagra vid behov och transportera avfallet till förbränning. Chaufförerna har ADR-utbildning och de tillstånd som krävs.

Rutiner och anvisningar

För att hanteringen ska ske på ett korrekt sätt är det viktigt att avsändande enhet följer de rutiner och anvisningar som gäller avseende hantering av farligt avfall. Information om detta finns i rutinen ”Avfall – Farligt avfall”.

Godsdeklaration

Godsdeklarationer för farligt avfall ska alltid bifogas med avfallsemballage som hämtas och bortforslas av Regionservice. Godsdeklarationer finns att ladda hem från dokument- och länklistan här till höger.

Typgodkända emballage och etiketter

Ett av de viktigaste kraven som ställs på en avsändare av farligt avfall är att avfallet ska vara förpackat på ett riktigt sätt. Avfallet ska förpackas i typgodkänt emballage (25-literskolli) och med etikett där det finns information om avfallstyp.

Kontaktinformation

Vid behov av hämtning av till exempel farligt avfall, kontakta Regionservice:

E-post: rgsdistribution@regionhalland.se

Telefon: 035-13 19 27Senast ändrad: