Direkt till innehållet

Begrepp och formuleringar

När vi använder samma begrepp och formuleringar blir det enkelt att förstå och vi undviker missförstånd. Nedanstående begrepp använder vi både internt och externt.

  • Digitalt besök

Vi säger inte digitalt vårdmöte

Kommentar: När det är möjligt, tänk på att vara specifik om vilken typ av digitalt besök det gäller. Exempelvis videobesök, besök via chatt eller telefonbesök.

  • Videobesök eller besök via video

Vi säger inte videomöte, vårdmöte via video, distansmöte eller vård på distans

Kommentar: Kontakt via video används vid kontakt som inte motsvarar ett besök på mottagning.​

  • Besök via telefon eller telefonbesök

Vi säger inte telefonmöte

Kommentar: Telefonkontakt används vid kontakt som inte motsvarar ett besök på mottagning

  • Besök via chatt

Kommentar: Motsvarar ett besök på mottagning

  • Chatt

Kommentar: När det är "ingången" till exempelvis ett besök via video.

  • Besök på mottagning

Vi säger inte fysiskt besök eller träffa oss fysiskt

  • Videobesök med flera deltagare​ eller besök med flera deltagare

Vi säger inte flerpartssamtal

  • Kontakt direkt eller direktkontakt

Vi säger inte synkron kontakt

Exempel på hur du kan säga: "Kontakt direkt via chatt"

  • Skicka meddelande

Vi säger inte asynkron kontakt eller chatt

Exempel på hur du kan säga: "Du kan skicka ett meddelande här imorgon."

  • Skapa användarkonto

Vi säger inte registrera invånare eller patient.

Kommentar: Inför ditt första videobesök behöver du skapa ett användarkonto och lägga in ditt mobilnummer. Gör det gärna nu direkt på mitt.regionhalland.se/vard. På så sätt får du påminnelser och sms med länk till besöket när det är dags

Internt kan vi enkelt också säga till vårdpersonal att lägga till patienten och patientens mobilnummer i Clinic24.Senast ändrad: