Direkt till innehållet

Remisser mikrobiologen

Att remissen är väl ifylld är viktig för att personalen på laboratoriet ska kunna ta hand om och besvara provet snabbt och korrekt.

Så här skriver man en bra remiss till mikrobiologen

Fyll alltid i:

 • Provmaterial: Ange provmaterial (blod, svalgsekret, ledvätska, urin, sår etc....)
 • Provlokalisation: Var någonstans är provet taget? (t.ex hö arm, knä, höft, buk)
 • Frågeställning:

  1. Beskrivning av aktuella besvär
  2. Grundsjukdom
  3. Immunosuppression
  4. Besvärens duration (gäller särskilt serologiska prover)
  5. Utlandsvistelse senaste tiden

 • Antibiotikabehandling: Ange patientens pågående och/eller planerade antibiotika. Skriv endast antibiotikans namn i detta fältet.

Lägg även till nedanstående uppgifter för respektive provtyp:

 • Sårodling

  1. Var sitter såret? (möjliggör bedömningen av odlingsfynden)
  2. Vad är det för sår? (postoperativt, kroniskt, traumatiskt, diabetesfotsår, etc)
  3. Finns kliniska infektionssymptom? (rött, svullet, tecken till osteit, etc)
  4. Utlandsvistelse? Var? (kan ge annan bakterieflora)

 • Urinodling

  1. Kliniska symptom? (viktigt för bedömning av fynden)
  2. Ange i rutan ”provlokalisation”: kastad urin, KAD, engångskateter, cystoskopi eller blåspunktionsurin (viktigt för bedömning av fynden)
  3. Nitrit positiv? (svar kan erhållas inom ett dygn)
  4. Graviditet? (vi tittar då särskilt efter GBS)
  5. Njursten? (då utförs Ureaplasma-PCR. Ureaplasma kan orsaka stenbildning)

 • Sputumodling

  1. Ange om det finns tidigare känd Pseudomonaskolonisation (gör att vi snabbare kan hitta andra patogener)

 • Svalgodling

  Om analys för Fusobacterium necrophorum önskas: beställ detta separat (Provkod FusoPC: se analysförteckning under Fusobacterium).

 • Faecesdiagnostik

  1. Utlandsvistelse? Var? (för ev. typning/smittspårning)

Vid diarré och misstanke om protozoer (Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica och Cryptosporidium parvum/homini) tas prov för faecesdiagnostik (inte faecesmikroskopi). Endast analys av maskägg utförs med parasitmikroskopi.

 • Borreliaserologi

  Borreliaserologier är svårtolkade. De måste sättas i relation till patientens aktuella besvär, vilket gör att anamnesen är av yttersta betydelse för att ni skall kunna få en bra bedömning av resultatet.

  1. Beskrivning av det kliniska tillståndet och besvärens duration.

 • ANA

  1. Misstanke om SLE
  2. Vid leverpåverkan: beställ även AMA/SMA

Dokument för utskrift

Lathund - Så här skriver du en bra remiss till mikrobiologen

Remiss mikrobiologi

Remiss gruppundersökning mikrobiologi

Autoklavremiss

 

Länkar

Remiss mikrobiologi Skåne

Remiss serologi/virologi Skåne

Remiss Sahlgrenska mikrobiologi

Remiss Sahlgrenska virologi

Remiss FolkhälsomyndighetenSenast ändrad: