Direkt till innehållet

Protokoll för internkontroll

Protokoll för kontroll av HemoCue Hb, HemoCue Glukos, NycoCard CRP, Afinion CRP, Afinion HbA1c, DCA Vantage HbA1c och Clinitek U-testremsa.

Bild på instrument för egenkontroll

Protokoll för utskrift

CRP Afinion

CRP-protokoll NycoCard Singel Test

Glukos HemoCue 201 RT

Glukos HemoCue 201+ (Kylförvarade kuvetter)

Glukos HemoCue 201 RT vid Glukostolerans

HbA1c Afinion

HbA1c DCA Vantage

Hb HemoCue 201+

Lymfocyter HemoCue WBC DIFF

Leukocyter HemoCue WBC – WBC DIFF

Neutofila granulocuter HemoCue WBC DIFF

U-hCG Graviditetstest

U-Testremsa Multistix 5 Clinitek Status

U-Testremsa Multistix 7 Clinitek Status

Om innehållet
Senast ändrad: