Direkt till innehållet

Medicinsk diagnostik

Det nationella programområdet (NPO) Medicinsk diagnostik leder kunskapsstyrningen inom sitt område. Du kan läsa om programområdets  uppdrag och insatsområden på webbsidan Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård som är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. Programområdet  medicinsk diagnostik omfattar laboratoriemedicin samt bild och funktion.

Utifrån den nationella strukturen arbetar Region Halland enligt den lokala kunskapsstyrningsmodellen. För att på ett strukturerat sätt föra in ny kunskap arbetar Region Halland enligt processen för ordnat införande. Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida. 

I vänsterspalten hittar du ytterligare information om det pågående arbetet.Senast ändrad: