Direkt till innehållet

Medicinsk diagnostik

Programområdet har i uppdrag att leda och samordna kunskapsstyrningen inom medicinsk diagnostik, vilket omfattar laboratoriemedicin samt bild och funktion. Programområdet har huvudansvaret för följande kunskapsområden: mikrobiologi, klinisk kemi, klinisk fysiologi, radiologi, transfusionsmedicin, klinisk immunologi, klinisk genetik samt klinisk patologi och cytologi. Syftet är att stödja och förverkliga en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård.

Mer om det nationella programområdet för medicinsk diagnostik finns på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbsida för kunskapsstyrning vård.

Region Hallands arbete med ordnat införande

Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

Senast ändrad: