Direkt till innehållet

Telefonlista för läkare inom närsjukvården till specialiserad vård

Halmstad

Vid akuta frågor: Konsultation med specialister nås via sjukhusets växel på tfn 035-13 10 00 eller direktnummer/sökning:

Barnmedicin: Via sjukhusets växel på tfn 035-13 10 00, begär dagbakjour, D1

Gynekologi: Via sjukhusets växel på tfn 035-13 10 00

Hud: Via växel 035-13 10 00, begär konsultationsläkare

Infektion: Via infektionskonsult på tfn 035-14 77 15 alt intern anknytning 477 15

Kirurgi: Via sjukhusets växel på tfn 035-13 10 00, begär primärjour alternativt sökarnummer 160 86

Kärlkirurgisk konsultation: Via sjukhusets växel på tfn 035–13 10 00

Medicin: Via sjukhusets växel på tfn 035-13 10 00, begär dagbakjour

Ortopedi: Via sjukhusets växel på tfn 035-13 10 00, begär dagbakjour

Reumatologi: Via reumatologkonsult på tfn 0709-40 00 07

Urologi: Via sjukhusets växel på tfn 035-13 10 00

Ögon: Via sjukhusets växel 035-13 10 00, begär bakjour

Öron-, näs- och hals: Via jour i Halmstad på tfn 035-17 71 47 alt anknytning 771 47

Varberg

Vid akuta frågor: Konsultation med specialister nås via sjukhusets växel på tfn 0340-48 10 00 eller direktnummer/sökning:

Barnmedicin: Via sjukhusets växel på tfn 0340- 48 10 00 alt sökarnummer 426 26. Under vecka 28-31 hänvisas akuta frågor till barnakuten i Halmstad via sjukhusets växel på tfn 035-13 10 00

Gynekologi: Via sjukhusets växel på tfn 0340-48 10 00

Hud: Via sjukhusets växel på tfn 0340-48 10 00, begär konsultationsläkare

Infektion: Via infektionskonsult på tfn 035-14 77 15 alt intern anknytning 477 15

Kirurgi: Via sjukhusets växel på tfn 0340-48 10 00, begär primärjour alternativt sökarnummer 802 20

Kärlkirurgisk konsultation: Via sjukhusets växel på tfn 0340-48 10 00

Medicin: Via sjukhusets växel på tfn 0340-48 10 00, begär dagbakjour

Ortopedi: Via sjukhusets växel på tfn 0340-48 10 00, begär primärjour, alternativt sökarnummer 430 08

Reumatologi: Via reumatologkonsult på tfn 0709-40 00 07

Smärtmottagningen: Nås på telefon 0340-48 21 88 måndagar och fredagar, kl. 13-14

Urologi: Via sjukhusets växel på tfn 0340-48 10 00

Ögon: Via sjukhusets växel på tfn 0340-48 10 00, begär bakjour

Öron-, näs- och hals: Via jour i Halmstad på tfn 035-17 71 47 alt anknytning 771 47

Kungsbacka

Vid icke akuta frågor: Konsultation med specialister nås via sjukhusets växel på tfn 0300-56 50 00 eller direktnummer:

Barnmedicin: Nås mån-tor kl. 08:00-16:00, fredag kl. 08:00-14:00 på tfn 0725-25 51 90

Ögon: Tfn 0300-56 51 47

Medicin: Allergimottagningen, Diabetes-endokrinologimottagning, Hjärtmottagning, Lungmottagning och Neurologimottagning: Mån-tor kl. 08:00-16:00, fredag kl. 8:00-13:00. Konsultationsremiss i första hand, därefter tfn: 0300-56 51 27 (man kommer till receptionstelefon som tar emot ärende och lämnar till vederbörande läkare som återkommer mellan patientbokningarna)

Vid akuta frågor:

Barnmedicin: Via växeln till barnakutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad på

tfn 035-13 10 00

Gynekologi: Via växeln på tfn 0340-48 10 00

Hud: Via växeln på tfn 035-13 10 00, begär konsultationsläkare

Infektion: Via infektionskonsult på tfn 035-14 77 15 alt intern anknytning 477 15

Kirurgi: Via växeln på tfn 0340-48 10 00 alt sökarnummer 802 20

Medicin: Via växeln på tfn 0340-48 10 00, sök dagbakjour

Ortopedi: Via växeln på tfn 0340-48 10 00 alt sökarnummer 430 08

Urologi: Via växeln på tfn 0340-48 10 00

Öron-näsa-hals: Via jour i Halmstad på tfn 035-17 71 47 alt intern anknytning 771 47

Ögon: Via växeln på tfn 035-13 10 00, begär bakjour

Kontaktvägar för övriga verksamheter

Endokrinkonsult: Tillgänglig för externa förfrågningar kl. 08:00-16:00 mån-fre (kl.12.00-13.00 besvaras endast akuta ärenden)

Njurkonsult: Tillgänglig för frågor vardagar kl. 08:00-16:00

Mag- och tarmkonsult: Tillgänglig för förfrågningar kl. 11:00-12:00 och (13) kl. 14:00-16:00 för primärvården. Vid akuta eller allvarliga frågor tillgänglig går det bra att ringa när som helst mellan kl. 08:00-16:00

Lungkonsult: Via växeln på tfn 035-13 10 00. Lungkonsult är tillgänglig för akuta frågor kl. 08:00-16:00 och icke akuta frågor kl. 13:00-16:00

Neurologkonsult:  Tillgänglig för akuta frågor kl. 08:00-10:00 och icke akuta frågor kl. 10:00-16:00

Internmedicin: Dagbakjour (extern konsult) är nåbar hela dagen kl. 08:00-16:00

Kardiologkonsult:  Via växeln kl. 08:00-16:00 (kl.12.00-13.00 besvaras endast akuta ärenden)

Kontaktvägar till Vuxenpsykiatrins öppenvård för medarbetare inom närsjukvård

Vuxenpsykiatrimottagning VPM Kungsbacka: Ring Tele-Q på telefonnummer 0300-56 50 76 och gör knappval 9. Det går också bra att ringa växeln 0300-56 50 00 och be att få bli kopplad till vårdgrannetelefon*.

Vuxenpsykiatrimottagning VPM Varberg: Ring Tele-Q 0340-48 24 11, gör knappval 8, alternativt ring växeln 0340-48 10 00 och be att få bli kopplad till vårdgrannetelefon*.

Vuxenpsykiatrimottagning VPM Falkenberg: Ring Tele-Q 0346-561 67, gör knappval 9, alternativt ring växeln 0346-560 00, be att få bli kopplad till vårdgrannetelefon*.

Vuxenpsykiatrimottagning VPM Halmstad: Ring Tele-Q 035-13 16 51, knappval 9. Du kan även ringa receptionen 035-13 15 78 mellan kl 08.00 – 16.00 för att komma i kontakt med psykiatrikonsult som sedan ringer upp på angivet nummer. Det går också att ringa växeln, 035-13 10 00, och be att få bli kopplad till psykiatrikonsult.

Vuxenpsykiatrimottagning VPM Laholm: Ring Tele-Q 0430-157 98, knappval 9. Tele-Q bevakas mellan kl 09.00 – 11.00 mån-fre. Det går också bra att ringa receptionen 0430-157 80 för att komma i kontakt med psykiatrikonsult som sedan ringer upp på angivet nummer.

Vuxenpsykiatrimottagning VPM Hylte: Ring Tele-Q 0345-183 30, knappval 9. Det går också bra att ringa receptionen 0345-183 57 för att komma i kontakt med psykiatrikonsult som sedan ringer upp på angivet nummer.

*Vårdgrannetelefon är den anknytning som exempelvis vårdcentraler, kommun och heldygnsvård kan nå berörd mottagning på.Senast ändrad: