Direkt till innehållet

Telefonlista för läkare inom närsjukvården till specialiserad vård

Listan kan uppdateras efter hand!

Halmstad

Konsultation med specialister nås via sjukhusets växel 035-13 10 00 eller direktnummer/sökning:

Barnmedicin: Via växeln 035-13 10 00, begär dagbakjouren, D1

Kirurgi: Via växeln 035-13 10 00, alternativt sökarnummer 342 05

Ortopedi: Via växeln 035-13 10 00, begär dagbakjouren

Medicin: Via växeln 035-13 10 00, begär dagbakjouren

Gynekologi: Via växeln 035-13 10 00

Urologi: Via växeln 035-13 10 00

Infektionssjukdomar: 035-14 77 15/ankn 477 15

Öron-näsa-hals: 035-17 71 47/ankn 771 47 (Jour i Halmstad)

Varberg

Konsultation med specialister nås via sjukhusets växel 0340-48 10 00 eller direktnummer/sökning:

Barnmedicin: Via växeln 0340- 48 10 00, alternativt sökarnummer 426 26. v28-31 helt stängt. Under den tiden hänvisar vi till barnakuten Halmstad via växeln 035-13 10 00.

Gynekologi: Via växeln 0340- 48 10 00

Medicin: Via växeln 0340- 48 10 00, begär dagbakjour

Kirurgi: Via växeln 0340- 48 10 00, alternativt sökarnummer 430 05

Ortopedi: Via växeln 0340- 48 10 00, alternativt sökarnummer 430 08

Urologi: Via växeln 0340- 48 10 00

Infektionssjukdomar: 035-14 77 15/ankn: 477 15

Öron-näsa-hals: 035-17 71 47/ankn: 771 47 (Jour i Halmstad)

Kungsbacka

Vid icke akuta frågor

Måndag-torsdag kl. 08.00-17.00 samt fredagar kl. 08.00-14.00, sker konsultation med Medicinsk specialistvård och opererande specialistvård inom Hallands sjukhus

Kungsbacka (Gynekologi, Kirurgi, Ortopedi, Urologi) genom att ringa växeln

på tfn: 0300-56 50 00.

Barn- och ungdomsmottagningen: Måndag-torsdag kl 8.00-16.00, fredag kl. 8.00-14.00 på tfn: 0725-25 51 90

Vid akuta frågor

Gynekologi: Via växeln Hallands sjukhus Varberg 0340-48 10 00

Medicin: Via växeln Hallands sjukhus Varberg 0340-48 10 00, sök dagbakjour.

Kirurgi: Via växeln Hallands sjukhus Varberg 0340-48 10 00, alt. sökarnummer 430 05

Ortopedi: Via växeln Hallands sjukhus Varberg 0340-48 10 00, alt. sökarnummer 430 08

Infektionssjukdomar: Ring 035-14 77 15/ankn 477 15

Urologi: Via växeln Hallands sjukhus Varberg 0340-48 10 00

Öron-näsa-hals: 035- 17 71 47/ankn: 771 47 (jour i Halmstad)

Barnmedicin: Via växlen till akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg 0340-48 10 00 eller via växeln till barnakutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad 035-13 10 00

Senast ändrad: