Direkt till innehållet

Statligt och regionalt tandvårdsstöd

Statligt tandvårdsstöd

Det statliga tandvårdsstödet består av olika delar. Information om detta hittar du på Statligt tandvårdsstöd - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Regionalt tandvårdsstöd

Tandvård kan vara en nödvändig del av en medicinsk behandling. För att man ska få tandvård som en del av en sjukdomsbehandling måste tandvården ha ett tydligt samband med den sjukdom man har och tandhälsan ska vara viktig för den medicinska behandlingen ska lyckas.

Tandvårdsstödet består av tandvård som led i en sjukdomsbehandling (S-tandvård), nödvändig tandvård (N-tandvård) och tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård).

S-tandvård

S1-S15, tandvård som led i en sjukdomsbehandling

S1 Tandvårdsbehandling till följd av medfödd missbildning

S2 Tandvårdsbehandling av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet

S3 Tandvårdsbehandling av tandskada på epileptiker som uppkommit vid epileptiskt anfall

S4 Patienter som skall genomgå kirurgiska ingrepp där fullständig infektionsrisk är ett medicinskt krav och där orala infektioner måste åtgärdas före ingreppet

S5 Patienter som på grund av sjukdom ... erhållit munslemhinneförändringar

S6 Patienter som genomgår utredning där misstanke om odontologiskt samband med patientens grundsjukdom föreligger

S7 Patienter som genomgår strålbehandling mot öron- näs- mun- och halsregion

S8 Patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen - orofaciala smärtsyndrom

S9 Patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné (ofrivilligt andningsuppehåll i sömnen)

S10 Behandling vid extrem tandvårdsrädsla

S11 Utbyte av tandfyllningar p.g.a avvikande reaktion mot dentala material

S12 Utbyte av tandfyllningar som ett led i medicinsk rehabilitering

S15 Bettrehabilitering på grund av frätskador på tänderna

N-tandvård

För att ha rätt till uppsökande och nödvändig tandvård ska man ha ett stort behov av personlig omsorg vilket mer konkret innebär att man ska behöva tillsyn tre gånger dagligen och tillsyn på natten eller larm. Det gäller också om man har ett beslut om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut om en insats.

Intyg behövs

För att få rätt till uppsökande och nödvändig tandvård måste man först få ett intyg. Man behöver inte själv skriva någon ansökan utan det hjälper kommunen till med. Flertalet intyg utfärdas av kommunernas omsorgspersonal men även personal inom sjukvården, hemtjänsten och psykiatrin kan bedöma omsorgsbehovet och skicka in en ansökan till Region Halland.

Munhälsobedömning

Om man har ett stort behov av personlig omsorg eller ett LSS beslut får man samtidigt med intyget ett erbjudande om att få munnen och tänderna undersökta. Man behöver inte ta sig till en tandläkarmottagning utan blir undersökt där man bor. Munhälsobedömningen utförs av den tandläkare eller tandhygienist som Region Halland har avtal med och kostar ingenting.

Vad är nödvändig tandvård?

Vad som är nödvändig tandvård avgörs bland annat av vilken nytta man har av behandlingen. I nödvändig tandvård ingår undersökning, förebyggande åtgärder, behandling av infektioner och lagningar. Vid mer omfattande behandling ska tandläkaren i förväg skicka in ett underlag till Region Halland som får bedöma om behandlingen är godkänd. Man har själv rätt att välja vilken tandläkare eller tandhygienist man vill gå till.

Det är samma pris för tandvården som i den vanliga sjukvården. Ett besök hos tandhygienist kostar 100 kronor, hos privat- eller tandläkare i Folktandvården 200 kronor och hos specialisttandläkare 300 kronor. Avgiften räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd. När man betalat 1400 kronor utfärdas frikort som innebär att man inte behöver betala mer under resten av tolvmånaders perioden.

Intyg - ansökan om nödvändig Tandvård i Halland

Nödvändig tandvård

Munhälsobedömning och nödvändig tandvård

F-tandvård

Denna del av tandvårdsstödet riktar sig till personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, eller som på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta sin munhygien, att genomgå tandvårdsbehandling eller har orofaciala symtom

Enligt 3 a § tandvårdsförordningen (1998:1338) omfattas följande sjukdomar och funktionsnedsättningar:

 1. Svår psykisk funktionsnedsättning
 2. Parkinsons sjukdom
 3. Multipel skleros MS
 4. Cerebral pares
 5. Reumatoid artrit
 6. Systemisk lupus erythematosus SLE
 7. Sklerodermi
 8. Amyotrofisk lateralskleros ALS
 9. Orofacial funktionsnedsättning
 10. Symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)
 11. Sällsynt diagnos med orofaciala symtom

Förutom diagnos skall läkare styrka att det också finns en svår till fullständig funktionsnedsättning. Det är bara det av Socialstyrelsen fastställda läkarintyget som godkänns.

Läkarintyget ska skickas till: Tandvård, Regionkontoret, Box 517, 302 38 Halmstad

Patienten får ett blått kort hemskickat som ska visas upp vid tandvårdsbesök. Det är först när patienten har fått sitt blå kort som tandvården kan fås till hälso- och sjukvårdsavgift. Tandvård som omfattas är bastandvård samt avtagbar protetik. Kronor, broar och implantat debiteras enlig tandvårdstaxan.

Mer information

Sällsynta hälsotillstånd (Socialstyrelsen)

Socialstyrelsens läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Inloggning eFHB

https://tandvardsenheten.regionhalland.se/efhb

Nya inloggningsrutiner för eFHB (220926)

Manual för eFHB - Ansökan om förhandsbedömning inom särskilt tandvårdsstöd

Förhandsbedömning

Bea fakturaportalen

https://bea.regionhalland.se

Manual BEA

Relaterade länkar

Tandvårdsstöd - för invånare (folder)

Tandvårdsstöd - för vårdpersonal (lathund)

Kontakt

RKtandvard@regionhalland.seSenast ändrad: