Direkt till innehållet

Hudmelanom

Innan misstanken avskrivs ska patienten erbjudas en fullständig hudundersökning för att inte melanom på andra hudområden än det patienten söker för ska missas. Studier har visat att 30 % av de melanom som diagnostiseras påträffats på en annan del av huden än den lesion patienten söker för, se nationellt vårdprogram.

Hudmelanom (RCC samverkan)

Nationellt vårdprogram melanom (RCC samverkan)

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • klinisk undersökning och/eller anamnes inger stark misstanke om hudmelanom*
 • dermatoskopisk eller teledermatoskopisk undersökning som stärker misstanke om hudmelanom
 • histopatologiskt fynd av primärt malignt melanom eller melanommetastas
 • undersökningsfynd talande för melanommetastas

*Bedömning av vad som är stark misstanke grundas på läkarens kliniska erfarenhet. Se det nationella vårdprogrammet för vägledning.

Om misstanken inte bedöms som stark kan man remittera till hudläkare för bedömning eller excidera förändringen och skicka till patolog för bedömning, men inte inom ramen för det standardiserade vårdförloppet.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Respektive hudmottagning bedömer om excision ska ske inom ramen för SVF. Åtgärden utförs då inom en vecka från ert beslut om välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke om malignt melanom ska primärexcision inte ske i primärvården.

Vid fynd av malignt melanom i PAD-svar sänd omedelbart remiss till Kirurgimottagningen eller Öron-näsa-halsmottagningen i Halmstad eller Varberg. Remiss märks med SVF. Vid frågor om melanom i PAD-svar kontaktas hudkonsult.

Remiss

Remiss skickas till: Hudkliniken Hallands sjukhus Halmstad eller Varberg, Hallandskustens Hudmottagning Kungsbacka eller Varberg, Kungsbacka Hudläkarmottagning eller Tudorkliniken specialistmottagning hud, Halmstad.

Remisskod i VAS:

HS Halmstad: hshudhstd

HS Varberg: hshudvbg

Hallandskustens hudmottagning Kba: hkhahuhudk

Hallandskustens hudmottagning Vbg: hkhahuhudv

Kungsbacka Hudläkarmottagning: khkhud

Tudorkliniken specialistmottagning hud, Halmstad: tudtuhulak

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet eller i frågeställningsfältet vid användning av pappersremiss.

Remissen till utredning ska innehålla:

 • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
 • lokalisation och storlek
 • fotokrav, makroskopiska och dermatoskopiska bilder
 • anamnes, ange särskilt:

  • när patienten sökte för symtomen eller fynden första gången
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare hudcancer
  • ärftlighet för hudmelanom eller melanom i familjen
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia (i NCS)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • PAD-svar om sådant finns, inkl. datum för excisionsbiopsin
 • om relevant: hur patienten fick sitt PAD-besked
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Koordinatorer

HS Hud Halmstad/Varberg: Sandra Johansson 035-13 16 06, fax: 010-4861470

Hallandskustens Hudmottagning Kungsbacka/Varberg: Camilla Björlin 0300-711 45, fax:  0300-737 58

Kungsbacka Hudläkarmottagning: Camilla Gustafsson 0733-37 13 12, Marica Persborn 0733-37 13 12

Tudorkliniken specialistmottagning hud Halmstad: Rebecca Jönsson och Johanna Almqvist 035-16 64 41

HS Kirurgen Halmstad: Jenny Nolenstam 035-13 46 35, fax: 035-13 12 23

HS Kirurgen Varberg: Helena Andersson 0340-48 18 68, fax: 0340-844 37

HS Öron-, näs- och halskliniken: Lena Rydberg, 035-14 77 70

Patientinformation

Inför remiss till utredning, informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten bör få den skriftliga informationen i samband med besöket.Senast ändrad: