Direkt till innehållet

Utbildning och kunskap om våld i nära relationer

Utbildning på Kompetensportalen

För att öka kunskap och förståelse kring våld i nära relationer erbjuds det en utbildning på Kompetensportalen. Syftet med utbildningen är att Region Hallands verksamheter i högre utsträckning ska identifiera barn som sett och hört våld under sin uppväxt, barn och vuxna som utsatts för våld mot sin egen person samt de som utsatt någon närstående för våld. Utbildningen består av två steg. Första steget består av en digital utbildning som ska genomföras individuellt. Andra steget är en fördjupning och ska genomföras i grupp tillsammans med extern utbildningsledare.

Region Hallands handbok 2019 - Våld i nära relationer

I utbildningen ingår att ta del av Handboken som är framtagen av Länsstyrelsen i Halland, Region Halland, de halländska kommunerna, Kvinnojouren i Falkenberg, Polisen, Kriminalvården samt Åklagarmyndigheten. Handboken ska ge läsaren god kännedom om olika parters roller och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten.

Region Hallands filmer av föreläsning

I samband med lanseringen av ovanstående handbok anordnades föreläsningar under rubriken ”Vi är många som behöver se och agera – samverkan kring våld i nära relationer” kring våld i nära relationer, en halvdag i varje kommun. Föreläsningen i Halmstad spelades in och delades upp i tre filmer:

Del 1: Våld i nära relationer - ett omfattande folkhälsoproblem (ca 35 minuter)

Del 2: Våld - ett stort problem mot barns hälsa (ca 17 minuter)

Del 3: Vem utövar våld, vem blir utsatt och hur kan vi fånga upp det? (ca 32 minuter)

Region Stockholm - Akademiskt primärvårdscentrum

I den här utbildningen - speciellt framtagen för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård - får du lära dig mer om hälso- och sjukvårdens ansvar samt hur du kan identifiera våldsutsatta patienter och ge professionellt stöd.

Senast ändrad: