Direkt till innehållet

Utbildning och kunskap om våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck

Inspirationsmaterial för att underlätta samtalet om och arbetet mot våld i nära relationer

För att underlätta samtalet kring våld i nära relationer har Region Halland tagit fram kortfilmen Att ställa frågor om våld i nära relationer bidrar till minskad ohälsa och räddar liv och diskussionsmaterialet Låt oss prata om våld i nära relationer.

 

Filmen vänder sig till Region Hallands medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården med kortfattad information om vad våld i nära relationer är och varför det är viktigt att personalen ställer rutinmässiga frågor till patienterna om detta på rätt sätt så att människor som har erfarenhet av våld vill berätta.

Den besvarar även frågor om hur personalen i Region Halland kan öka sin kunskap och kompetens att arbeta med rutinmässiga frågor om våld i nära relationer i sina verksamheter för att underlätta och förstärka samtalet mellan kollegor och med patienter.

Kortfilmen kan med fördel användas på till exempel verksamhetens APT-möte och följas upp med diskussionsmaterialet.

Du kan läsa mer om Att ställa rutinmässiga frågor om våld i nära relationer.

Utbildning på Kompetensportalen

För att öka kunskap och förståelse kring våld i nära relationer erbjuds det en utbildning på Kompetensportalen. Syftet med utbildningen är att Region Hallands verksamheter i högre utsträckning ska identifiera barn som sett och hört våld under sin uppväxt, barn och vuxna som utsatts för våld mot sin egen person samt de som utsatt någon närstående för våld. Utbildningen består av två steg. Första steget består av en digital utbildning som ska genomföras individuellt. Andra steget är en fördjupning och ska genomföras i grupp tillsammans med extern utbildningsledare.

Region Hallands handbok 2019 - Våld i nära relationer

I utbildningen ingår att ta del av Den regionala handboken om våld i nära relationer som är framtagen av Länsstyrelsen i Halland, Region Halland, de halländska kommunerna, Kvinnojouren i Falkenberg, Polisen, Kriminalvården samt Åklagarmyndigheten. Handboken ska ge läsaren god kännedom om olika parters roller och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten.

Region Hallands filmer av föreläsning

I samband med lanseringen av ovanstående handbok anordnades föreläsningar under rubriken ”Vi är många som behöver se och agera – samverkan kring våld i nära relationer” kring våld i nära relationer, en halvdag i varje kommun. Föreläsningen i Halmstad spelades in och delades upp i tre filmer:

Del 1: Våld i nära relationer - ett omfattande folkhälsoproblem (ca 35 minuter)

Del 2: Våld - ett stort problem mot barns hälsa (ca 17 minuter)

Del 3: Vem utövar våld, vem blir utsatt och hur kan vi fånga upp det? (ca 32 minuter)

Region Stockholm - Akademiskt primärvårdscentrum

I den här utbildningen - speciellt framtagen för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård - får du lära dig mer om hälso- och sjukvårdens ansvar samt hur du kan identifiera våldsutsatta patienter och ge professionellt stöd.

Socialstyrelsens stöd för arbetet mot våld och förtryck

Socialstyrelsen arbetar för att stoppa våld och förtryck genom att stödja arbetet inom vård och omsorg med bästa tillgängliga kunskap. Hösten 2021 presenterade Socialstyrelsen flera nya rapporter, verktyg, kunskaps- och bedömningsstöd samt utbildningar för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.Senast ändrad: