Direkt till innehållet

Astma

På denna sida hittar du relevanta styrande och stödjande dokument. Vissa av dessa är nationella och andra är regionala. Region Halland har en fastställd dokumentstruktur i ledningssystemet som beskriver de olika styrande dokumenttyperna som finns i Region Halland. 

Styrande dokument

Nationella styrande dokument

Nationell riktlinje

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Nationell riktlinje Astma och KOL

 

Regionala styrande dokument

Terapirekommendationer Halland

Terapirekommendationer för astma hos barn och ungdomar

Terapirekommendationer för astma hos vuxna

Rutin

Senast ändrad: