Direkt till innehållet

Syn- och hörselhjälpmedel

Vid frågor om förskrivning av syn- och hörselhjälpmedel, vänligen kontakta respektive verksamhet. Här hittar du kontaktinfo till Region Hallands Syn- och hörselverksamheter (Syncentralen, Hörselmottagningen och Hörselhabiliteringen).

 

 Senast ändrad: