Direkt till innehållet

Riktade hemsjukvårdsbesök utförd av läkare

I grunduppdraget för Vårdval Halland närsjukvård ingår att göra hemsjukvårdsbesök av läkare till patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Både kommuner och region ser behov av att öka antalet hemsjukvårdsbesök.

Införandet av en extra ersättning för riktade hemsjukvårdsbesök av läkare inom kommunal hälso- och sjukvård har till syfte att öka äldres hälsa genom god tillgänglighet för läkarbesök i hemmet och minska antalet undvikbara sjukhusinläggningar. Satsningen är en del i regionens arbete med nära vård.

Senast ändrad: