Direkt till innehållet

Läs mer hos andra om suicidprevention

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndighetens sida kan du som arbetar med att förebygga självmord läsa om vårt arbete med nationell samordning samt hitta kunskap och statistik om suicid. Webbplatsen riktar sig främst till verksamheter och professioner som arbetar med att förebygga suicid.

Folkhälsomyndigheten har även en specifik sida, Din psykiska hälsa, där du kan lära dig mer om vad som påverkar hur du mår psykiskt, vad du kan göra för att må bättre och hur du kan stötta andra.

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) är Region Stockholm och statens expertorgan för suicidprevention. Verksamheten vid NASP kan delas in i fyra huvudområden: Forskning och metodutveckling, Analys och uppföljning av epidemiologiska data, Information och Utbildning.

NASP har även, tillsammans med Karolinska Institutet, skapat Rekommendationer för suicidpreventiva insatser (RESPI) med samlad information om evidensbaserade insatser för suicidprevention. Där hittar du även stödmaterial för olika typer av verksamheter, samt till chefer och medarbetare.

Socialstyrelsen

På Socialstyrelsens webbsida Samlat stöd för patientsäkerhet hittar du samlat stöd för patientsäkerhet. Webbplatsen beskriver hur du som chef, ledare och hälso- och sjukvårdspersonal kan arbeta för en god och säker vård. Målet är att så få patienter som möjligt ska drabbas av vårdskador.

Sveriges Kommuner och Regioner - Uppdrag Psykisk Hälsa

SKR:s webbplats för Uppdrag Psykisk Hälsa är en plattform för kommunikation med kommuner och regioner om alla olika utvecklingsprojekt som vi bedriver tillsammans inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa, som utgår från regeringens och SKRs överenskommelse om insatser inom området suicidprevention och psykisk hälsa.

 

 Senast ändrad: