Direkt till innehållet

Läkemedelskommitténs utbildningar 2024

Utbildningar för läkare våren 2024

Under våren 2024 kommer två fysiska seminarieomgångar med seminarier i Halmstad, Varberg och Kungsbacka att arrangeras. Nedan presenteras aktuella datum. Aktuella teman/ämnen för respektive seminarium presenteras senare.

Utbildningarna är kostnadsfria. Läkemedelskommitténs främsta målgrupp för dessa seminarier är läkare och sjuksköterskor i primärvård och AT-läkare, men vi välkomnar självklart även andra yrkeskategorier (läkare från andra specialiteter, kommunsköterskor, med flera) till våra utbildningstillfällen. Skulle utbildningstillfället mot förmodan bli fullbokat ges läkare och sjuksköterskor i primärvård samt AT-läkare företräde.

Seminarium 2 Tema Astma och eksem hos barn

Föreläsare är läkare från Barn- och ungdomskliniken, Hallands sjukhus samt hudläkare från Region Halland.

Syftet med seminariet är att ge deltagarna en uppdatering på området barneksem och barnastma, med särskilt fokus på nyheter och förändringar i behandlingsriktlinjerna.

Fredag 17 maj 2024 13.30–16.30 Samlingssalen HSV, Varberg

Tisdag 21 maj 2024 13.30–16.30 Hotell Gottskär, Kungsbacka 

Fredag 24 maj 2024 13.30–16.30 Fullriggaren HSH, Halmstad

Anmälningslänk för anställda inom Region Halland.

Anmälningslänk för anställda av privat vårdgivare eller kommun.

 

Utbildning för sjuksköterskor våren 2024

Läkemedelskommittén kommer att arrangera ett seminarium på tema Infektionssjukdomar, målgrupp distriktssköterskor och sjuksköterskor som arbetar i primärvård eller verksamhet i kommunal regi.

Föreläsare biträdande smittskyddsläkare samt smittskyddssköterska från Smittskydd Halland.

Onsdag 29 maj 2024 Stadshotellet Varberg

Seminariet hålls som två halvdagsseminarier (förmiddag eller eftermiddag) med samma innehåll och upplägg.

Förmiddagspass: 08.45–11.45 inklusive fika.

Eftermiddagspass: 13.00–16.00 inklusive fika.

Lunch 11.30–12.45 (drop-in för de som anmält om lunch i förväg)

 

Anmälningslänk för dig som är anställd av Region Halland

Anmälningslänk för dig som är anställd i kommun/hos privat vårdgivare

 

Läkemedelskommittén Halland 2024-04-24Senast ändrad: