Direkt till innehållet

Händer på FoU

Föreläsningar och seminarier

  • Övningsdisputationer

FoU Halland anordnar sedan några år tillbaka övningsdisputationer för våra doktorander. Syftet är dels att doktoranden ska få en möjlighet att öva och få med sig lite verktyg på vägen inför disputationen, dels att medarbetare ska få möjlighet att ta del av den forskning som genomförs i Region Halland.

  • FoU luncher

FoU har under flera år bedrivit det som kallas för ”FoU-luncher”. Dessa kan vara både fysiska som digitala till sin form. Vi planerar att under 2023/2024 besöka regionens sjukhus och vårdcentraler med gästföreläsare och där vi även bjuder på en lättare lunch. Vetenskaplig forskning behöver både stimuleras och uppmärksammas, det tillför och värderar ny kunskap på ett sätt som förbättrar vården. Därför är forskningen central för hur vi möter hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar. Vi hoppas att FoU-luncherna ska informera, inspirera till nya idéer och bidra till mer regional forskning i Halland.

Välkommen till lunchföreläsning om AI och maskininlärning i hälso- och sjukvården!

Den 3 juni föreläser Farzaneh Etminiani om Artificial Intelligence and Machine Learning in healthcare klockan 12:15 på Hallands sjukhus. Evenemanget är organiserat av FoU Halland.

Farzaneh Etminiani om föreläsningen:

- Artificial Intelligence (AI) is now heard everywhere. We are exposed to it every day in our homes, in our mobile applications, and now in healthcare. In this seminar, we try to introduce AI and specifically machine learning (ML), and how healthcare can benefit from the existing and new emerging trends in these topics.

Datum: 3 juni

Tid: 11.45 - 13.00 (föreläsningen startar 12.15)

Lokal: Fullriggaren, HSH

Lunch: FoU bjuder på lättare lunch från 11.45

Anmälan via länk senast 29 maj

  • Seminarie

Den 10/6 bjuder FoU, Region Halland och Högskolan i Halmstad in till ett seminarie där det kommer presenteras teoretisk bakgrund till implementering och exempel på implementeringar inom hälso- och sjukvården. Komplett program läser du här

Datum: 10 juni

Tid: 11.30 - 14.30

Lokal: S1002, Högskolan i Halmstad (Kristian IV:s väg 3)

Anmälan via länk senast 3 juni

Rapporter och nyhetsbrev från FoU

Rapport Avtryck och forskningsbokslut

Bland Region Hallands personal finns många medarbetare som genom sina forsknings- och utvecklingsprojekt utvecklar ny kunskap, vilket är en förutsättning för att kunna ge en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. I detta axplock av projekt som är presenterade i rapporten Avtryck har FoU Hallands roll varit av olika grad och karaktär. Ju längre man kommit i sin forskarkarriär desto mer självständig är man i sin forskning, och ju tidigare man är i processen desto mer stöd behöver man.

Vi hoppas att dessa rapporter ska bidra till att synliggöra resultat av halländsk forskning.

Forskningsbokslutet ingår fr.o.m. 2023 som en del i Avtryck. Forskningsbokslut utgår ifrån det utarbetade förslaget till gemensamt bokslut framtaget under 2015 av landstingens/regionernas FoU-chefer för jämförbara nationella indikatorer. Siffror i detta bokslut baseras på nyckeltal som är möjliga för verksamheten att mäta och redovisa.

Nyhetsbrev från FoU

Senaste nytt om Forskning och Utveckling är sammanställt i Nyhetsbrev från FoU Halland. Är du intresserad av att del av våra nyhetsbrev via e-post, skicka ett meddelande till Maria Gustafsson. Har du några kommentarer på innehållet eller har du tips till kommande nyhetsbrev är du välkommen att höra av dig.

Observera att vi inte kan garantera att alla länkar i de äldre nyhetsbreven nedan fungerar eftersom visst innehåll har flyttats. Om det är något i nyhetsbreven som du vill veta mer om är du välkommen att kontakta oss.

Nyhetsbrev mars 2024

Nyhetsbrev december 2023

Nyhetsbrev september 2023

Nyhetsbrev juni 2023

Nyhetsbrev mars 2023

Nyhetsbrev december 2022

Nyhetsbrev september 2022

Nyhetsbrev juni 2022

Nyhetsbrev mars 2022

FoU-dagen 

I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras en FoU-dag. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen.Senast ändrad: