Direkt till innehållet

Kloramfenikol ögondroppar

Restnoterat läkemedel

Kloramfenikol Santen 5 mg/ml ögondroppar i endosbehållare

Tillgänglighet

Kloramfenikol ögondroppar endospipetter beräknas åter vid årsskiftet 2024/2025. Delleveranser kommer att förekomma under restperioden, men beräknas inte täcka efterfrågan fullt ut.

Behandlingsalternativ

Kloramfenikol ögondroppar 5 mg/ml i flaska finns tillgängligt (innehåller konserveringsmedel), men nytt recept behövs.

Kloramfenikol ögonsalva 10 mg/g förväntas också bli restnoterad under hösten och ska om möjligt sparas till när beredningsformen salva är nödvändig.

Fucithalmic ögonsalva 1 % (fusidinsyra) är fortsatt restnoterad, men delleveranser kan förekomma. Se tillgänglighet via lagerstatus i FASS.

Se även Terapirekommendationer Halland, kapitel Ögonsjukdomar under respektive behandlingsindikation.

Om  restsituation uppstår för Kloramfenikol ögonsalva

I den händelse att det uppstår en restsituation för Kloramfenikol ögonsalva och det finns behov av kraftigare smörjande effekt än vad Kloramfenikol ögondroppar eller Fucithalmic ögonsalva erbjuder rekommenderas att Kloramfenikol ögondroppar eller Fucithalmic ögonsalva kombineras med ett smörjande preparat enligt nedanstående ordination:

  1. Dosera först ANTINGEN Kloramfenikol ögondroppar ELLER Fucithalmic ögonsalva (kombinera inte).
  2. Vänta därefter minst 5 minuter, men gärna 10 minuter.
  3. Applicera sedan ANTINGEN Viscotears ögongel eller likvärdig smörjande receptfri ögongel (helst utan konserveringsmedel)

ELLER

Oculentum Simplex ögonsalva (alternativt receptfri Vit A Pos ögonsalva om Oculentum Simplex är restnoterad) vid behov av kraftigare smörjande effekt än ögongel erbjuder.

Vid osäkerhet rådgör med ögonläkare!Senast ändrad: