Direkt till innehållet

2022 Föreläsning sjuksköterskor Läkemedel och Äldre

Presentation från Läkemedelskommittén

Nyheter i förskrivningsrätten och nyheter i Terapirekommendationer Halland 2022 från Läkemedelskommittén Halland.

Kort information om nyheter i förskrivningsrätten för sjuksköterskor samt de viktigaste nyheterna för sjuksköterskor i Terapirekommendationer Halland 2022.

Äldre och Läkemedel för sjuksköterskor

Föreläsning om Äldre och Läkemedel riktat till sjuksköterskor.

  • Äldrefarmakologi - Vad händer i den äldres kropp och vilken påverkan kan det få på läkemedelsbehandlingen?
  • Mindre lämpliga läkemedel till äldre – Vilka läkemedel ska man undvika/vara extra försiktig med till äldre?
  • Läkemedel och fallolyckor – Vilka läkemedel kan öka risken för fall?
  • Äldre och sömnbehandling - Vilka läkemedel bör man undvika och vad är rekommenderat?
  • Dehydrering – Vilka läkemedel bör man tillfälligt utsätta/vara extra observant på när det finns risk för dehydrering?

 

 Senast ändrad: