Direkt till innehållet

Öppenvårdsdos – dosdispenserade läkemedel i öppenvård

Apoteket AB har ansvaret för dosexpedition i Halland.

Kontaktuppgifter Apoteket AB

Kundservice, vardagar 8-18

Telefon: 010-447 74 99

Fax: 018-501 135

apodos@apoteket.se

Rutin för dosexpedition

Rutin för dosexpedition i Halland

Information om leveranser

Normalleverans idag

Normalleverans förutsätter att beställningen av dosdispenserade läkemedel läggs före klockan 13:00 en vardag. Det är viktigt att du som förskrivare tar hänsyn till de ledtider som gäller vid val av första dosdag, så att patienten kan få sina läkemedel i tid.

Exempel på ledtider:

Vardag 1: Beställning innan 13:00

Vardag 2: Packning

Vardag 3: Varor klara för avhämtning efter 16:00

Första dosdag: dag då förskrivet läkemedel kan administreras från och med morgondos. Av praktiska och patientsäkerhetsmässiga skäl ligger första dosdag oftast några dagar efter leveransdag.

När ordination inkommer till Apoteket AB före kl 13:00 en fredag, skickas läkemedlen från Apoteket AB på måndag och ankommer utlämningsstället på onsdag eller torsdag.

Leverans inför exempelvis storhelger ska planeras så att patienten har tillgång till mediciner utan avbrott.

Akutleverans

Apoteket AB kan vid behov göra en akutleverans. Akutmärkta leveranser prioriteras. Inriktningen ska dock vara att så långt möjligt använda normalleveranser och minimera antalet akutleveranser.

Vardag 1: Beställning innan 13:00

Vardag 2: Varor klara för avhämtning efter 16:00

Vardag 3: Dosdag fr o m 08:00

Vid behov av läkemedel ännu mer akut, t ex av antibiotika, kan helförpackning ordineras i Pascal och hämtas på lokalt apotek, omgående efter registrering.

Pascal

Pascal - ordinationsverktyg

VAS-hjälpen - Pascal

Apodos - Apoteket AB

Apoteket AB - Apodos

Faxblankett - vara utan varunummer

Blanketter

Information på 1177.se om dos

Patientinformation på 1177.se om dosförpackade läkemedel

 Senast ändrad: