Direkt till innehållet

Kvotflyktingar

Kvotflyktingar - Rätt till vård

Kvotflyktingar ska få vård på samma villkor som folkbokförda från den dagen de anländer till Sverige. Om kvotflykting uppsöker vård innan fullständigt svenskt personnummer finns, ska de tolkas- och betala samma patientavgift för vården som annan folkbokförd person i Sverige.

Bevis på uppehållstillstånd i väntan på fullständigt personnummer

- Krav är att det behöver uppvisas beslut/avisering om att de har kvotflyktigstatus alternativt om detta inte finns, en muntlig information från kommunens handläggare.

- Kan inte beslut/avisering eller muntlig information enligt ovan uppvisas, gäller de regler vi har mot landet personen i fråga kommer från och är folkbokförd i.

Val av vårdcentral

- När personen har fått ett fullständigt personnummer rekommenderas hen att lista sig på en vårdcentral, sker inte detta sker listning automatiskt efter 3 månader på den vårdcentral i området där hen bor.

- Vid behov av vård innan det fullständiga personnumret är klart är rekommendationen att kontakta den vårdcentral som ligger inom det geografiska området personen ska bo eller redan bosatt sig i.

Behöver ni veta vilken vårdcentral som ligger inom området finns information att hämta via följande länk eller via Vårdvalsservice som också kan svara på frågor vad det gäller listning på vårdcentral.

- Karta över samhällsmedicinska ansvarsområden

- vardvalsservice@regionhalland.se

- Vårdvalservice tel.: 0771-900 300, mån - Fre. kl. 8.00-16.00

- Ytterligare information om att välja vårdmottagning finns på även på 1177

- Information om att välja och söka vård på rätt mottagning finns även det på 1177

Rätt till En kostnadsfri hälsoundersökning

Regionen ansvarar för att erbjuda En kostnadsfri hälsoundersökning för särskilda grupper, där också kvotflyktingar ingår. Asylnoden kontaktas för att boka in en tid. Hälso- och sjukvården får inte dessa personers uppgifter per automatik och kan därför inte sända ut ett detta erbjudande per post eller annat sätt.

Sex vårdcentraler asylnoder i Region Halland har ett särskilt ansvar för planering och genomförande av hälsoundersökningen.Senast ändrad: