Direkt till innehållet

Friskvårdsgrupper och Aktivitetsgrupper för barn och unga i behov av särskilt stöd

Om Friskvårdsgrupper och Aktivitetsgrupper 

Friskvårdsgrupper och Aktivitetsgrupper finns till för att erbjuda fritidsaktiviteter för barn och unga med behov av särskilt stöd, för att därigenom bidra till en ökad fysisk och psykisk hälsa hos målgruppen. Friskvårdsgrupper riktar sig till barn och med obesitas, medan Aktivitetsgrupper finns till för barn och unga med psykisk ohälsa, övervikt och/eller svårigheter att hitta fritidsaktiviteter på grund av funktionsnedsättning. Många av barnen lider dessutom av till exempel samsjuklighet, fysisk inaktivitet, socioekonomisk utsatthet, omsorgssvikt, ofrivillig ensamhet, problematisk skolfrånvaro, icke godkända betyg i ämnet idrott och hälsa samt brist på delaktighet och inflytande. 

En samverkansmodell med barnet i fokus

Friskvårdsgrupper och Aktivitetsgrupper finns idag i Kungsbacka, Laholm och Varberg. Här samverkar Region Hallands specialistvård (Barn- och ungdomspsykiatrin, Habiliteringen samt Barn- och ungdomskliniken), kommunen, RF SISU/föreningslivet och inte minst de deltagande barnen och deras familjer. Specialistvården bedömer vilka barn som har behov av att ingå i en Friskvårdsgrupp eller Aktivitetsgrupp och efter samråd med barn och vårdnadshavare tas kontakt med kommunen. Där hålls arbetet samman av en eller flera kommunala koordinatorer som utifrån barnens önskemål ger stöd i att hitta roliga och meningsfulla fysiska och kulturella aktiviteterMånga av aktiviteterna har fokus på rörelseglädje, men också på att lära känna nya kompisar. Alla ledare som möter barnen är utbildade för att kunna tillgodose deras behov. 

Filmer och mer information 

Vill du veta mer om Friskvårdsgrupper och Aktivitetsgrupper?  

På Kungsbacka kommuns webbsida kan du se flera filmer om hur arbetet fungerar och vilka effekter det ger. Filmerna är framtagna i samverkan mellan Region Halland, Kungsbacka kommun, Laholms kommun och RF-SISU Halland.

Stöd och rekommendationer för utvärdering

De samverkande aktörerna har tagit fram ett stöd till de deltagande kommunerna med rekommendationer vid utvärdering av arbetet med Friskvårdsgrupper och Aktivitetsgrupper. Vid frågor eller funderingar lämna gärna en synpunkt nedan.

Rekommendationer för utvärdering av Friskvårds- och AktivitetsgrupperSenast ändrad: