Direkt till innehållet

Stöd för att identifiera aktuella patienter

Dospatienter

Dosdispenserade läkemedel

Information om vilka dospatienter som är ordinerade ett läkemedel från en specifik vårdenhet kan fås genom att en representant för vårdenheten kontaktar dosapotekets kundservice (skickas i form av en krypterad lista med separat lösenord).

Kontaktuppgifter till Apoteket AB:

Kundservice, vardagar 8-18

Telefon: 010-447 74 99 (OBS! Nytt telefonnummer från v. 12 2021)

Fax: 018-501 135

apodos@apoteket.se

 

Patienter med vanliga recept

Utdata från läkemedelslistan kan användas för att identifiera patienter med aktuell förskrivning.

Använd rapporten ”NCS001 Förskrivna läkemedel med VAS patient ID” som återfinns i Business Objects under Mappar>Gemensam>Vård>VAS>Läkemedel. Rapporten är tillgänglig för de Rapportanvändare eller Rapportbyggare för Business Objects som finns inom varje verksamhet.

För att kunna använda rapporten i Business Objects krävs att du anger ett värde för insättningsdatum. Vi rekommenderar att du väljer de senaste 15 månaderna (recepts giltighetstid + tre månaders förbrukning). Rapporten genererar en lista innehållande information om läkemedel, insättningar, utsättningar, verksamhet samt förskrivare och patient (PatientID).

Aktuell verksamhet och aktuella läkemedel filtreras sedan fram via rapportens Indatakontroller via valen KlinText respektive LäkmHandelsnamn eller ATC7KodText.

För att identifiera patienter per vårdenhet med pågående behandling och eventuellt behov av åtgärd, följ hyperlänkarna för respektive rad i kolumnen PatientID för att få ett VAS-id för patienten.

Patienten identiferas därefter i VAS via VAS-id: Sök patient (F5), men skriv istället för personnummer ”id:” följt av VAS-id från rapporten (t ex id:999999).Senast ändrad: