Direkt till innehållet

ADHD

Sidan är under uppbyggnad

Styrande dokument

Nationella styrande dokument

Nationell vård- och insatsprogram för ADHD

Regionala styrande dokument

Kommer inom kort

 

Stödjande dokument

Regionala stödjande dokument

Stödjande dokument till vårdriktlinje ADHD (vårdriktlinjen kommer inom kort)

Rutin för samverkan och ansvar: närsjukvård och vuxenpsykiatri

gällande depression, ångestsyndrom och adhd

Checklista inför remiss från närsjukvård till vuxenpsykiatrisk öppenvård

Checklista inför remiss från vuxenpsykiatri till närsjukvård

Lathund för dokumentation vid utredning

Rutin direktutredning vuxenpsykiatrin

Sjukskrivningsprocessen

Rehabkoordination- riktlinje

SIP

Läkemedel vid adhd – behandlingsrekommendation

FASS för vårdgivare

Intyg

Överremittering av patient mellan BUP och Vuxenpsykiatrin

Avskriva diagnos

Regional vårdriktlinje depression och ångestsyndrom, vuxna

Nationellt Vård och Insatsprogram Adhd

Överenskommelse mellan Vårdval Halland specialiserad öppenvård psykiatri, Vårdval Halland närsjukvård och Psykiatrin Halland (regionhalland.se)

Lathund journalföring

Bilaga till checklista inför remiss, frågehjälp

Bilaga till checklista inför remiss, frågehjälp

Processledare: Caroline Dromberg

Senast ändrad: