Direkt till innehållet

Styrande och stödjande dokument

Regionala styrande dokument

Hälsoundersökning BBIC på begäran av socialtjänsten
Titel: Hälsoundersökning BBIC på begäran av socialtjänsten
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-18
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Senast ändrad: