Direkt till innehållet

Styrande och stödjande dokument

Regionala styrande dokument

Hälsoundersökning BBIC på begäran av socialtjänsten
Titel: Hälsoundersökning BBIC på begäran av socialtjänsten
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-18
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Sekretess mot vårdnadshavare i 1177 Vårdguidens e-tjänster och e-tjänsten Journalen
Titel: Sekretess mot vårdnadshavare i 1177 Vårdguidens e-tjänster och e-tjänsten Journalen
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-08-09
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Min journal på nätet
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Huvudjournal och hälsoinformatik

Senast ändrad: