Direkt till innehållet

Listor i Vården – LIV

Listor i vården (LIV) är en applikation vars huvudsyfte är att vara ett säkert alternativ för arbetslistor med personuppgifter i de fall våra vårdsystem inte har tillräcklig funktionalitet att stödja arbetsprocessen. Applikationen är främst tänkt att använda för befintliga listor som idag finns utanför vårdsystemen med en målbild att dessa processer ska kunna stödjas i Cosmic.

Införande av befintliga listor där det finns beslut om hantering i LIV kan beställas via ärende i Servicedesk. Beställning av lista för nya behov där befintlig excellista eller motsvarande inte finns ska förankras hos ansvarig chef innan beställningsärende i Servicedesk läggs. Se även Listor i vården (LIV) – införandeprocess för information om förberedelser och beställning.

Kontaktinformation

Beställning av beslutad lista görs via ärende till Servicedesk IT – LIV – Listor i vården

Felanmälan och support görs via ärende till Servicedesk IT – LIV – Listor i vården eller via telefon 010-476 19 00

Övrigt

Listor i vården (LIV) – införandeprocess

LIV -Mall beställning Servicedesk

LIV - Mall beställning behörigheter

LIV - Guide för användare

LIV - Guide för loggkontrollantSenast ändrad: