Direkt till innehållet

Pediatrik

Styrande dokument

Regionala styrande dokument

Den regionala processbeskrivningen beskriver hur vi arbetar tillsammans för att bättre skapa värde för dem vi är till för, vem som gör vad och helst i vilken ordning något görs i en process. Beskrivningen ska ha den detaljeringsgrad som skapar förståelse för processen och helheten utan att förlora sig i detaljer. Detaljerna och Hur ligger istället i de eventuellt kopplade rutinerna.

 

Förvärvad hjärnskada/stroke hos barn under 18 år

Regional processbeskrivning

En regional processbeskrivning beskriver vem som utför vilken hälso- och sjukvård i Halland.

Du hittar regionala styrande dokument längst ner på sidan.

Kunskapsstöd

RCC-Regionala Cancercentrum

Barnläkarföreningen- riktlinje förvärvad hjärnskada

Barnläkarföreningen-riktlinje stroke

Sakkunnig: Josefine Roswall

 

Vårdriktlinjerna är uppdelad utifrån följande områden:

Allmän pediatrik

Neonatalogi

Omvårdnad

 

Nedanför finner du övergripande dokument inom området Pediatrik:

Förvärvad hjärnskada/stroke hos barn under 18 år

Pediatrik

Senast ändrad: