Direkt till innehållet

Pediatrik

Styrande dokument

Regionala styrande dokument

Den regionala processbeskrivningen beskriver hur vi arbetar tillsammans för att bättre skapa värde för dem vi är till för, vem som gör vad och helst i vilken ordning något görs i en process. Beskrivningen ska ha den detaljeringsgrad som skapar förståelse för processen och helheten utan att förlora sig i detaljer. Detaljerna och Hur ligger istället i de eventuellt kopplade rutinerna.

 

Förvärvad hjärnskada/stroke hos barn under 18 år

Regional processbeskrivning

En regional processbeskrivning beskriver vem som utför vilken hälso- och sjukvård i Halland.Förvärvad hjärnskada/stroke hos barn under 18 år

Typ: Processbeskrivning
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-06-10 12:03:58
Granskare:3629;#Ingemansson Anna ADH HFS HAB;#4324;#Sju00f6du00e9n Marie HS REH;#4256;#Gustafsson Madelaine NSVH;#3629;#Ingemansson Anna ADH HFS HAB;#4324;#Sju00f6du00e9n Marie HS REH;#4256;#Gustafsson Madelaine NSVH;#7023;#Johansson Ola RK LEDNING;#
Huvudförfattare:
Medförfattare: Ingemansson Anna ADH HFS HAB;
Redaktör:
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Kunskapsstöd

RCC-Regionala Cancercentrum

Barnläkarföreningen- riktlinje förvärvad hjärnskada

Barnläkarföreningen-riktlinje stroke

Sakkunnig: Josefine Roswall

 

Vårdriktlinjerna är uppdelad utifrån följande områden:

Allmän pediatrik

Neonatalogi

Omvårdnad

 

Nedanför finner du övergripande dokument inom området Pediatrik:Akut buk hos barn under 16 år

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-09-30 14:50:14
Granskare:
Huvudförfattare: Ivarsson Marie-Lois HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Hahne Kristin HS KIR
Kapitel:

 

 

Förvärvad hjärnskada/stroke hos barn under 18 år

Regional processbeskrivning
En regional processbeskrivning beskriver vem som utför vilken hälso- och sjukvård i Halland.
Kunskapsstöd

RCC-Regionala Cancercentrum

Barnläkarföreningen- riktlinje förvärvad hjärnskada

Barnläkarföreningen-riktlinje stroke

Sakkunnig: Josefine Roswall

Pediatrik

Nedanför finner du övergripande dokument inom området Pediatrik:

Senast ändrad: