Direkt till innehållet

Pediatrik

Styrande dokument

Regionala styrande dokument

Regional processbeskrivning för förvärvad hjärnskada/stroke hos barn under 18 år

En regional processbeskrivning beskriver vem som utför vilken hälso- och sjukvård i Halland.

Du hittar regionala styrande dokument längst ner på sidan.

Stödjande dokument

Nationella stödjande dokument och kunskapsstöd

RCC-Regionala Cancercentrum

Barnläkarföreningen- riktlinje förvärvad hjärnskada

Barnläkarföreningen-riktlinje stroke

Sakkunnig

Josefine Roswall

 Senast ändrad: