Direkt till innehållet

Statistik om suicid och suicidförsök

Statistik om suicid och suicidförsök är hjälpsam för att identifiera riskgrupper, både nationellt och regionalt, samt för att följa statistiska trender med syfte att utvärdera om genomförda insatser har önskad effekt.

På följande sidor kan du själv hämta statistik, på både nationell och regional nivå. Om du önskar stöd i att ta fram statistik, är du välkommen att kontakta Region Hallands suicidpreventionssamordnare.

Nationellt Centrum för Suicidforskning och prevention

Socialstyrelsens dödsorsaksregister

Folkhälsomyndighetens faktablad om psykisk hälsa Senast ändrad: