Direkt till innehållet

Filöverföringsportalen

Filöverföringsportalen innebär en säker uppkoppling över internet mot Region Halland. Förbindelsen och överföring av data över filöverföringsportalen sker krypterat. Detta innebär en säker väg att utbyta vårddata och filer.

Privata vårdgivare och andra vårdleverantörer kan ladda upp sin redovisning/vårddata med ersättningsanspråk för överföring till Region Halland.

Region Halland kan tillhandahålla uppgifter som externa parter kan hämta upp på portalen. För åtkomst till portalen krävs tjänstelegitimation, i form av SITHS-kort för att öka säkerheten för patienter samt för att leva upp till lagstadgade krav. SITHS är en nationell standard och en förutsättning för att kunna använda tjänsten.

Förutom tjänstelegitimation krävs en kortläsare, regionen rekommenderar följande: Omnikey HID.

Utöver detta krävs även att programmet Net id är installerat på er dator. Installationen är avsedd för Windows Vista, Windows 7 och Windows 8. Programmet är licensierat till Region Halland men är fritt att installera och använda för alla med SITHS-kort.

Här kan du ladda ner programmet, NET-ID

I dokumenten nedan finns utförlig information om hur uppladdning/skapande av filer till regionen går till.

Kontaktinformation

Gemensam administrativ service

Besöksadress:

Skånegatan 59

Telefon: 010-455 39 50

Telefontider:

Mån-fre 8-16

Länkar

Filur - Ny användarmanual (2020-11-13)

Filur - länk till systemet

Besöksersättningsadministration (BEA)Senast ändrad: