Direkt till innehållet

Ombudsfunktion 1177.se

1177 Vårdguidens e-tjänster

Vårdnadshavare kan vara ombud för sitt barn i kontakter med vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det innebär att de kan utföra barnets ärenden via sin egen inloggning. Vårdnadshavare kan vara ombud fram tills barnet fyllt 13 år. När barnet fyllt 13 år försvinner ombudsfunktionen automatiskt och barnet får logga in själv.

Läs mer om hur man gör barns vårdärenden via nätet (1177.se)

Journalen via nätet

Vårdnadshavare har tillgång till barnets Journalen-konto via sin startsida fram till barnet fyller 13 år. Från 13 och fram till barnet fyller 16 år har varken barn eller vårdnadshavare åtkomst till barnets Journalen-konto men efter menprövning kan vårdnadshavare och/eller barnet tilldelas åtkomst.

Läs mer om vårdnadshavares åtkomst till barns Journal via nätet (1177.se)

 Relaterad information

1177 – Guide - barn och unga i 1177 Vårdguidens e-tjänster och Journalen

1177 – Frågor och svar om ombudstjänsten

Senast ändrad: