Direkt till innehållet

Alternativ telefoni

Regionala styrande dokument

Hmc: 22 24 09 Enheter och programvara för textkommunikation i realtid

Hmc: 22 24 90 Totalkonversationsenheter

Information till remittent angående alternativ telefoni

De som har mycket nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet kan använda särskilda hjälpmedel för att ringa. Hjälpmedlen kan också användas av dem som har svårt att tala eller förstå talat språk. Hjälpmedlen kallas för alternativ telefoni.

Arbetsterapeuter, audionomer och logopeder kan skicka remiss för alternativ telefoni.

Innan du skickar remiss ska du ha bedömt att brukaren har behov av alternativ telefoni. Det vill säga tagit ställning till om det finns alternativa hörhjälpmedel som gör att brukaren kan använda vanlig telefon.

 

Du som är remittent och använder journalsystemet VAS:

ska skicka elektronisk remiss (allmänremiss) i VAS. Instruktioner.

 

Du som är remittent men inte använder journalsystemet VAS:

fyller du i e-tjänsten Hjälpmedel för alternativ telefoni - Region HallandSenast ändrad: