Direkt till innehållet

Stöd till efterlevande

Efterlevande till personer som avlidit i suicid har ett behov av stöd. Stödbehovet kan se olika ut beroende på den efterlevandes egna resurser, nätverk och situation. Erfarenheten av att ha en närstående som tagit sitt liv är en riskfaktor för psykisk ohälsa och suicidhandlingar. Efterlevandestöd ska därför ses som en suicidpreventiv insats.

Region Hallands rutin om Stöd till närstående vid inträffat suicid hittar du längst ner på sidan.

Externa sidor om stöd till efterlevande

Sorgen efter den som inte orkade leva, Bethaniastiftelsen: Sorgen efter den som inte orkade leva - Livsakademin

Vägar genom sorg, Regionalt kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi, Region Stockholm: Vägar genom sorg (katastrofpsykologi.se)

Regional rutin

Senast ändrad: