Direkt till innehållet

Riskbruk, skadligt bruk och beroende

Styrande dokument

Nationella dokument

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende - Socialstyrelsen

De nationella riktlinjer för vård och stöd vid riskbruk, skadligt bruk och beroende har omhändertagits enligt processen för ordnat införande i Region Halland.

Stödjande dokument

Nationella dokument

Nationellt vård- och insatsprogram (VIP) för missbruk och beroende 

Regionala dokument

Bildspel om Naloxon som bör användas som stöd i samtal med brukare, framtagen i samverkan mellan Region Halland och Region Skåne.Senast ändrad: