Direkt till innehållet

Styrande och stödjande dokument

Styrande dokument

Regional tillämpning av Barnkonventionen
Titel: Regional tillämpning av Barnkonventionen
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-05-02
Huvudförfattare: Nilsson Maria RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Lagar och krav - Vårdgivarwebben - Uppföljning och förbättringar - Mål och uppdrag
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Senast ändrad: