Direkt till innehållet

Terapigrupper

Läkemedelskommittén Halland är utsedd av och verkar på uppdrag av landstingsstyrelsen. I reglementet finns huvudmålsättningarna att bidra till en medicinskt ändamålsenlig, men samtidigt även kostnadseffektiv användning av läkemedel i Halland. För att fullfölja sin uppgift har Läkemedelskommittén Halland knutit till sig ett stort antal medicinska experter inom Halland och organiserat 22 Terapigrupper.

Grupperna har arbetat fram två listor över rekommenderade läkemedel, en för läkare och en för distriktssköterskor med förskrivningsrätt.

Grupperna har också sammanställt terapirekommendationer för läkemedelsbehandling vid de vanligaste sjukdomarna. Geriatrisk och pediatrisk farmakoterapi är i förekommande fall invävt i de olika delarna.

Namn på medlemmar i Läkemedelskommitténs terapigrupper samt arbetsplatsSenast ändrad: