Direkt till innehållet

Graviditetsenkäten

Pilottesten är avslutad

Graviditetsenkäten är en webbaserad patientenkät som riktar sig till gravida och nyblivna mammor. Graviditetsenkäten har testats i Skåne och Halland under perioden januari – mars 2019. Senare kommer alla gravida och nyblivna mammor i hela Sverige att få möjlighet att delta. Syftet är att fånga gravida och nyblivna mammors hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och eftervård för att regionerna ska få underlag att utveckla och förbättra vården.

Piloten som startade den 29 januari är nu avslutad efter en åtta veckors testperiod i Region Halland och Region Skåne via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Nästa steg

Graviditetsenkäten kommer att lanseras i alla regioner på sikt och kunna användas i det långsiktiga förbättringsarbetet. Mer information och en tidplan kommer längre fram.

Om du har frågor eller funderingar kontakta:

Inger Almelund, projektledare

E-mail: Inger.Almelund@regionhalland.se telefon: 070-365 61 02

Läs vidare

SKL:s arbete med förlossningsvård och kvinnors hälsa

Nationell patientenkät – Graviditetsenkäten

Senast ändrad: