Direkt till innehållet

Graviditetsenkäten

Gravida och nyblivna mammor ska bli mer delaktiga i vården

Syftet med graviditetsenkäten är att i en unikt bred satsning fånga gravida och nyblivna mammors hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och året efter förlossning. Resultaten ger regionerna ett viktigt underlag för förbättringsarbete inom hela vårdkedjan utifrån kvinnornas behov. Enkäten skickas ut vid tre olika tillfällen via 1177.se till personer som:

  • är i graviditetsvecka 25
  • fött barn för åtta veckor sedan
  • fött barn för ett år sedan

Initiativet till Graviditetsenkäten kommer från SKR inom ramen för överenskommelsen med regeringen om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Resultatet ger varje region möjligheter att fortsätta att utveckla vården kring graviditet och förlossning.

Frågorna i Graviditetsenkäten har utformats av SKR i samarbete med Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG).

Graviditetsenkäten pilottestades i Region Skåne och Region Halland i början av 2019 och togs emot väl. Svarsfrekvensen var god och den upplevdes enligt utvärderingsenkäten som relevant samt var uppskattad av kvinnorna som svarade. Graviditetsenkäten lanseras den 1 oktober och skickas ut kontinuerligt till och med 2022.

Kontakt

Inger Almelund, projektledare, telefon: 070-365 61 02

Susanne Johansson, hälso-och sjukvårdsstrateg, telefon: 070-205 07 79

Läs mer om SKR:s arbete med förlossningsvård och kvinnors hälsa

Läs mer om GraviditetsenkätenSenast ändrad: