Direkt till innehållet

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

 

Programområdet Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin vill ta fasta på det dynamiska samspelet mellan hälsa, funktionsförmåga och omgivningsfaktorer i samverkan med andra programområden så att rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicinska insatser blir en naturlig del i fler vårdprocesser. Uppdraget omfattar rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, och gäller hela vårdkedjan med primär- och sekundärpreventiva insatser, primär- och specialistvård, rehabilitering i öppen och slutenvård, specialiserad rehabilitering, arbetsrehabilitering, habilitering och försäkringsmedicinska insatser.

Programområdet har ett särskilt fokus på personer med medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning i alla åldrar, diagnosgrupper och vårdnivåer.

Klicka på hyperlänken för att läsa mer om områdena försäkringsmedicin, rehabilitering vid Covid-19 samt rehabilitering, habilitering eller scrolla ner och klicka på respektive flik i vänsterspalten.

Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

 

 

Senast ändrad: