Direkt till innehållet

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Här hittar du remisser för läs- och skrivutredningar för barn och vuxna hos logopederna på Hallands sjukhus och från sjuksköterska till dietist.

Remisser

Läs- och skrivutredning för vuxna

Läs- och skrivutredning i årskurs 4 - gymnasiet

Remiss från sjuksköterska till dietist

Senast ändrad: