Direkt till innehållet

Beställning och utfärdande av frikort

Regelverk

Patienten har rätt att få frikort för sjukvård utfärdat var som helst i Sverige. Frikort får utfärdas av regionernas alla mottagningar. Även privata vårdgivare kan utfärda frikort.

Frikort är värdehandlingar och skall alltid förvaras inlåsta (gamla frikortskopior).

Från 2022-01-01 räknas inte hyran av Tens-apparat längre in i högkostnadsskyddet.

Avgifter för besök hos läkare som ej är anslutna till regionen, hälsovård, uteblivet besök eller inkasso- och faktureringsavgifter skall inte räknas med.

Frikortet skrivs med automatik via vår elektroniska högkostnadstjänst eFrikort när en patient har betalat 1300 kronor. Frikortet är giltigt ett år från den första betalda avgiften i perioden.

Utfärdande av frikort

Utfärdande av frikort sker automatiskt när en person kommer upp i avgifter för 1200 kr i tjänsten eFrikort. Frikort skickas ut till patienten med A-post

För hemlösa personer skickas inga frikort ut då det inte finns någon adress att skicka till.

Personer med adresskydd läses inte upp i eFrikort vilket innebär att de fortsättningsvis ska spara på sina kvitton i ett högkostnadskort och när person är uppe i 1300 kr ska manuellt frikort som tidigare skrivas ut.

Manuellt frikort ska förses med följande:

  1. Fullständigt personnummer
  2. Efternamn och förnamn, hela namnet skrivs ut
  3. Utfärdandedatum
  4. Utfärdare + rekommendation att stämpel med mottagningens namn sätts på frikortet
  5. Giltighetstiden – månadens namn förkortat med de tre första bokstäverna, exempelvis jan, feb o.s.v.

Beställning av högkostnadskort och frikort

Högkostnadskort beställs från:

 

Frikort beställs från:

 

 Senast ändrad: