Direkt till innehållet

Beställning och utfärdande av frikort

Regelverk

Patienten har rätt att få frikort för sjukvård utfärdat var som helst i Sverige. Frikort får utfärdas av regionernas eller landstingens alla mottagningar. Även privata vårdgivare kan utfärda frikort.

Frikort är värdehandlingar och skall alltid förvaras inlåsta.

I Halland räknas också hyra av Tens-apparat in i högkostnadsskyddet. Avgifter för besök hos läkare som ej är anslutna till regionen, hälsovård, uteblivet besök eller inkasso- och faktureringsavgifter skall inte räknas med.

Frikortet skrivs med automatik via vår elektroniska högkostnadstjänst eFrikort när en patient har betalat 1 150 kronor. Frikortet är giltigt ett år från den första betalda avgiften i perioden.

Utfärdande av frikort

Utfärdande av frikort sker automatiskt när en person kommer upp i avgifter för 1150 kr i tjänsten eFrikort. Frikort skickas ut till patienten med A-post

För hemlösa personer skickas inga frikort ut då det inte finns någon adress att skicka till.

Personer med adresskydd läses inte upp i eFrikort vilket innebär att de fortsättningsvis ska spara på sina kvitton i ett högkostnadskort och när person är uppe i 1150 kr ska manuellt frikort som tidigare skrivas ut.

Manuellt frikort ska förses med följande:

  1. Fullständigt personnummer
  2. Efternamn och förnamn, hela namnet skrivs ut
  3. Utfärdandedatum
  4. Utfärdare + rekommendation att stämpel med mottagningens namn sätts på frikortet
  5. Giltighetstiden – månadens namn förkortat med de tre första bokstäverna, exempelvis jan, feb o.s.v.

Beställning av högkostnadskort och frikort

Högkostnadskort beställs från:

 

Frikort beställs från:

 

 

Senast ändrad: