Direkt till innehållet

Sjukresor

Tillfällig information med anledning av coronavirus (covid-19)

Sjukresor kör liggande transporter för överflyttning mellan vårdinrättningar av patient med misstänkt eller bekräftad covid-19-smitta.

Hallandstrafiken (Resam) kör sittande transporter av patient med misstänkt eller bekräftad covid-19-smitta till och från vården i taxi, mellan klockan 08.00 och 18.00 varje dag.

Smittskydd Halland har tagit fram rekommendationer för sjukresor och resor med färdtjänst för att minska risken för spridning av smitta.

Rekommendationer för serviceresor i Region Halland gällande resenärer med och utan symtom på smittsam luftvägsinfektion (23-01-24)


 

Här beställer du som vårdpersonal liggande sjukresa och ambulanstransporter som behöver övervakning

Guide för webbeställning från SOS

En sjukresa är en resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare.

Resan kan ske med:

  • Kollektivtrafik
  • Egen bil
  • Regionens sjukresefordon

Hälsan avgör vilken resa som är aktuell för patienten. Grundregeln är att patienten ska använda det billigaste färdsättet, med hänsyn till vad dennes hälsa tillåter (läs mer om vad som är medicinska skäl).

Patienten kan resa från folkbokföringsadress till:

  • av Region Halland finansierad sjukvård eller efter remiss till specialistmottagning som kan ge erforderlig vård
  • av Region Halland finansierad tandvård
  • utprovning, anpassning och hämtning av hjälpmedel efter ordination

Vilket innebär att om patienten själv väljer att söka vård utanför Halland så får hen stå för sin resa själv. Detta gäller även för dem som söker vård enligt den nya patientlagen (1 januari 2015). För mer information om patientlagen, se 1177.se

Intyg

Digitalt sjukreseintyg

Om du inte kan utfärda digitalt intyg, tänk på att intyget för sjukresor INTE ska lämnas till patienten utan skickas inom 14 dagar till:

Region Halland

Sjukresor

Box 517

301 80 Halmstad

Tänk på att:

  • ett intyg för sjukresor gäller högst ett år
  • för resor utanför Halland ska det finnas ett intyg INNAN en beställning av sjukresa i samband med högspecialiserad vård utanför Halland kan göras.

Reseintyg via webben - manual

Om sidan låser sig när du ska skriva sjukreseintyget kan det hjälpa att ladda om sidan. Tryck tangenterna Ctrl + F5 för att starta om sidan och prova igen.

Bokning

Patienten bokar själv sin resa via den gemensamma beställningscentralen för sjukresor på 0771-91 00 90.

Ersättning och utbetalningar

Ersättning för privat bil eller kollektivtrafik administreras av Region Halland Sjukresor 010-4761950.

Mer information hittar du på https://www.1177.se/Halland/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor-i-halland/

Kontaktinformation

För personal:

Region Halland

Sjukresor

010-476 19 00

För patienter:

Region Halland

Sjukresor

010-47 61 950

Informatörer

Är din avdelning intresserade av ett informationsmöte? Eller att kunna boka sjukresor via webben? Kontakta gärna vår informationsansvarige Susanne.

Susanne Sörensen, susanne.sorensen@regionhalland.se, 0766-985977.

Blanketter - sjukresor

Intyg för sjukresa

Beställning av gods

Information riktad till vårdpersonal

Lathund för beställning av sjukresa

Länk för att boka sjukresor online

Beställning av Permissionsresa

Medskick till kallelse av patient

Presentation från informationsträffar

Riksavtal

Sjukresor för asylsökande

Vård av personer från andra länder

Överflyttning av patienter mellan sjukhus

Affisch - Låt patientens behov styra din beställning av transport

Information riktad till patienter

Regelverk, avgifter m m (1177.se)

Blankett reseräkning - sjukresa

Tidtabell för sjukresefordon

Sjukresor - broschyr

Senast ändrad: