Direkt till innehållet

Beställa sjukresa och ambulanstransport

För att patienten ska få en så trygg resa som möjligt är det viktigt att du som bokar en transport har kunskap om vilka olika transportsätt och fordon som finns samt hur och vart de olika transporterna bokas. Det är du som legitimerad personal som bedömer om patienten har medicinska skäl för att få en sjukresa. Finns inga medicinska skäl ska resan ske med kollektivtrafik eller egen bil med ersättning.

Akuta transporter vid livshotande tillstånd beställs alltid genom att ringa 112.

Beställ sittande sjukresa eller serviceresa med taxi

Via Hallandstrafiken: 0771-91 00 90

Webbokning - Youbook:  Beställ sjukresa via Resam - bokning Youbook

När en patient klarar av att sitta själv och inte har några vårdbehov under resan görs beställningen via telefon till Hallandstrafiken (Resam) eller via webbokningen YouBook, kontakta Hallandstrafiken för att få inlogg till tjänsten. Transporten utförs därefter av Regionens sjukresefordon som följer en fast tidtabell eller med en sjukresetaxi.

Om sittande sjukresor

En sjukresa eller serviceresa används för den patient som har svårt att resa med den allmänna kollektivtrafiken på egen hand. Det kan innebära en resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare och används när patienten kan sitta under transporten eller klarar att resa i sin rullstol.

Tänk på att patienten måste ha ett giltigt intyg utfärdat från sjukvården för att kunna åka med regionens sjukresefordon. För ensamåkning eller direkt resa gäller intygen endast i 3 månader.

Beställ liggande sjukresa och ambulanstransport

Via SOS-Alarms webbformulär: Till webbformuläret

Nyhet! Slottider införs för liggande sjukresor. Läs mer under ”Att tänka på vid beställning” nedan.

Via telefon till SOS-Alarms beställningscentral: 035-10 41 65

Akuta transporter vid livshotande tillstånd: Ring 112

När en patient behöver vård eller övervakning eller inte klarar av att sitta under en transport ska beställningen göras via ett webbformulär eller telefon till SOS-Alarm. SOS Alarm tar emot beställningen och avgör vilken transport som är bäst lämpad för patienten. Ju tydligare beställningsunderlag du kan lämna in kring patientens behov, desto bättre beslutsunderlag har SOS Alarm när de bokar in en transport. Tänk på att lägga beställningen så snart du vet om behovet. Framförhållning ger SOS Alarm bästa möjlighet att planera in rätt transport.

Om transport med liggande sjukresa

En liggande sjukresa transporterar patienter som befinner sig på en vårdavdelning eller akutmottagning och som behöver transporteras till en annan vårdavdelning eller hem. Patienten kan också befinna sig hemma men ska till en bokad undersökning eller behandling på sjukhus eller vårdcentral. Patienten kan inte sitta upp, utan behöver transporteras liggande. Patientens vitalparametrar behöver inte undersökas under transporten. Patienten är heller inte i behov av några läkemedel, men kan behålla pågående syrgas eller dropp under resan. En liggande sjukresa körs och bemannas av en undersköterska.

Om transport med lättvårdsambulans

En lättvårdambulans används för att transportera patienter med vårdbehov mellan olika vårdinrättningar eller sjukhus. I dessa fall kan patienten vara stabil i sina vitala parametrar men fortfarande ha behov av vård under transporten, exempelvis tillgång till en sjuksköterska, tillgång till läkemedel eller för kontroll av sina vitala parametrar. En lättvårdsambulanser körs och bemannas av en sjuksköterska.

Om transport med ambulans

En ambulans används för att transportera patienter med akutare vårdbehov från en vårdinrättning eller akutmottagning. Här kan patienten ha svikt i ett eller flera organ och kraftig påverkan på sina vitala parametrar vilket kräver kontinuerlig vård under transporten. Patienten kan också vara stabil i sina vitala parametrar men ha en allvarlig risk för komplikationer, till exempel allvarlig arytmi. En Ambulans bemannas alltid av två personer där minst en är sjuksköterska.

Alla de här tre transporttyperna kan köra patienter med vårdbehov. Skillnaden mellan dem är att personalen ombord har olika sjukvårdsutbildning och att tillgången till läkemedel och utrustning varierar beroende på transporttyp.

Bagage vid transport

I lättvårdsambulans och ambulans kan patienten ta med sig ett handbagage på cirka 5 kg. Om patienten har mer bagage kan du boka hjälpmedelstransport enligt Region Hallands rutiner. Liggande sjukresa kan även ta med rullstol eller rullator.

Att tänka på vid beställning:

 • Du behöver din avdelnings OE-nummer (ansvarsenhet i gamla ekonomisystemet) för att kunna göra din ambulansbeställning.
 • Det är viktigt att ange den fullständiga adressen: gata, gatunummer och tätort. Det finns många gator med samma namn i Halland.
 • Du kan när som helst logga in i webbeställningen och se vilka beställningar som är lagda för din organisatoriska enhet (OE-nummer).
 • Glöm inte att fylla i en Ambulansremiss. Ambulansremissen ska vara ifylld av läkare eller sjuksköterska när lättvårdsambulansen/ambulansen kommer.
 • Vid bokning av liggande sjukresa välj önskad slottid. Om transporterna är fullbokade i ett tidsfönster, se om det finns bokningsbara tider i ett annat tidsfönster. Skulle alla tider under en dag vara slut? Ring SOS på telefonnummer: 035-104165.

Så fyller du i webbformuläret:

 Ladda ner guide - Så fyller du i SOS-Alarms webbformulär (pdf) 

Intyg sjukresor

En sjukresa med sjukresefordon är inte en rättighet för alla. Det är den legitimerade personalens bedömning av patientens samlade hälsotillstånd som avgör om man har medicinska skäl för denna typ av sjukresa.

Vad är ett medicinskt skäl?

 • patienten har ett eget ansvar att ta sig till och från vården.
 • avsaknad av kollektivtrafik eller andra sociala skäl är inte ett medicinskt skäl till sjukresa. Fråga gärna patienten hur de reser annars till affären, bibliotek eller frisör. Kan ni anpassa besökstiden så att patienten kan åka kollektivt?
 • patienten kan ha medicinskt skäl att åka sjukresa till vården men inte därifrån, eller tvärtom, beroende på om deras hälsotillstånd förändrats.
 • patient kan boka sjukresa för ett besök hos er och i efterhand be om ett intyg. Om ni som legitimerad personal bedömer att patienten INTE har medicinska skäl ska ni inte skriva intyg. Patienten kommer då att debiteras kostnaden för resan. Det är patientens ansvar vilket man informerar om vid bokning.

Utfärda sjukreseintyg: Till e-tjänsten sjukreseintyg

Manual: Så fyller du i Reseintyg via webben

Lathund: Vad är ett medicinskt skäl

Tänk på att:

 • intyg för sjukresor gäller högst ett år.
 • intyg för sjukresor gällande ensamåkning och direkt resa gäller endast i 3 månader.
 • för resor utanför Halland ska det finnas ett intyg INNAN en beställning av sjukresa i samband med högspecialiserad vård utanför Halland kan göras.

Om du inte kan utfärda digitalt intyg, fyll i blanketten Intyg för sjukresa. Tänk på att intyget för sjukresor inte ska lämnas till patienten utan skickas inom 14 dagar till:

Region Halland

Sjukresor

Box 517

301 80 Halmstad

Material och länkar

Guider - om bokning i Youbook (Hallandstrafiken)

Blankett: Beställning av gods

Blankett: Beställning av Permissionsresa

Blankett: Reseräkning sjukresa för privatpersoner

Riksavtal för utomlänsvård

Sjukresor för asylsökande

Affisch - Låt patientens behov styra din beställning av transport

Frågor eller mer information

Har du frågor om sjukresor, utbetalningar, intyg eller medicinska behov kan du ringa Gemensam administrativ service (GAS) på 010-476 19 00.

Har era patienter  frågor om sjukresor, tidtabell för sjukresefordon eller frågor om ersättning eller utbetalning för resor med kollektivtrafik eller egen bil kan de läsa mer på 1177.se eller ringa Gemensam administrativ servicetelefon för sjukresor på telefon 010-47 61 950.

Är din avdelning intresserad av mer information om sjukresor eller få utbildning i att kunna boka sjukresor via webben eller fylla i sjukreseintyg?

Kontakta Susanne Sörensen, susanne.sorensen@regionhalland.seSenast ändrad: