Direkt till innehållet

Utbildningsfilmer om vårdhygien för regional vårdpersonal

Informationsfilmer - Basala hygienrutiner och klädregler

Instruktionsfilmer för operationssjukvård inom Region Halland (Framtagna av Operationsavdelningen HsH):Senast ändrad: