Direkt till innehållet

Asylsökande, kvotflyktingar, nyanlända och tillståndslösa

En viktig uppgift för Region Halland är att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande. Här hittar du samlad information, rutiner och stödmaterial kopplat till vård till nyanlända, asylsökande, kvotflyktingar och tillståndslösa.

Styrande dokument

Regionala styrande dokument

Den regionövergripande rutinen för Asylsökande och tillståndslösa - administration i hälso- och sjukvården hittar du längst ner på sidan.

Asylsökande

Asylsökande vuxna (20 år och äldre)

  • Akut hälso- och sjukvård eller tandvård, och vård som inte kan vänta
  • Mödrahälsovård och förlossningsvård
  • Preventivmedelsrådgivning och vård vid abort
  • Vård enligt smittskyddslagen
  • Läkemedel som förskrivs i samband med ovanstående vård
  • Hälsoundersökning (erbjudande)

Asylsökande barn och unga

Asylsökande barn ska erbjudas samma hälso- och sjukvård och tandvård som barn bosatta i Halland. Det betyder fri hälso- och sjukvård fram till den dag barnet fyller 20 år och fri tandvård till och med det kalenderår barnet fyller 23 år. Alla asylsökande barn ska erbjudas en hälsoundersökning. Hälsoundersökningen är frivillig, och om den genomförts har ingen betydelse för de asylsökande barnens rätt att börja skolan. Hälsoundersökningen bör dock genomföras så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige.

Kvotflyktingar

Mer information på sidan om Kvotflyktingar.

Tillståndslösa

Den 1 juli 2013 trädde lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i kraft. Lagen innebär att vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas samma subventionerade hälso- och sjukvård samt tandvård som vuxna asylsökande.

Barn som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn, dvs. subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive tandvård.

Erbjudande om hälsoundersökning till personer som vistas i Sverige utan tillstånd ska ges när personen uppsöker hälso- och sjukvården.

Vård som inte kan anstå

Asylsökande och papperslösa som har fyllt 20 år ska erbjudas omedelbar vård och vård/tandvård som inte kan vänta.

Vad som ska räknas som "vård som inte kan anstå" måste alltid avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren, tandläkaren eller annan ansvarig vårdpersonal. En vägledning om vilken vård som ska erbjudas finns på Vilken vård ska en region erbjuda asylsökande och papperslösa? - Socialstyrelsen

Tandvård

Information om tandvård till asylsökande, kvotflyktingar, nyanlända och tillståndslösa finns under Programområde Tandvård.

Relaterad information

Information om sjukresor

Information om vaccinationer (Smittskydd Halland)

Information om tuberkolos (Smittskydd Halland)

Riskländer avseende tuberkulos  (Folkhälsomyndigheten.se)

Riskländer avseende hepatit B  (Folkhälsomyndigheten.se)

 

 

RutinSenast ändrad: