Direkt till innehållet

Inspirationsdagarna januari – Patientlagen

En del i patientlagen är att informationsplikten förtydligas och utökas. Vid inspirationsdagarna i mitten av januari tog ungefär 250 personer tillfället i akt och pratade om hur vi tillsammans kan driva utvecklingen och arbeta mer aktivt med nya arbetssätt, bemötande och kommunikation för att öka kvaliteten i mötet med patienten.

Inbjuden föreläsare var Angelica Frithiof, som talade om trender och tendenser inom bemötandeområdet, och också delade med sig av samtalsmetodiken ”narrative therapy”. Angelicas material från föreläsningen finns till höger, och i det materialet finns också kontaktuppgifter till henne.

Tillsammans med Angelica arbetade deltagarna i en workshop utifrån frågeställningarna: ”Nyttan för mig och/eller min arbetsplats med patientlagen är eller kommer att bli …” samt ”Jag/vi behöver göra följande för att sjösätta delarna i patientlagen …”.

Tydlig nytta och bättre arbetsmiljö

Resultatet visar att deltagarna ser tydlig nytta för såväl patienter som för vårdens medarbetare. Det visar också att det finns en hel del utvecklings- och förbättringsåtgärder man kan komma igång med direkt.

Många deltagare lyfte upp kopplingen mellan kvalitet i det egna arbetet och kvalitet för patienten. Att det ena ger det andra, och att man genom att jobba med bemötande och information också får en bättre arbetsmiljö.

Tips om hur man kan jobba vidare

I dokumentet ”Dokumentation workshop” kan du läsa en sammanställning av resultatet! Använd gärna materialet i dialog på era arbetsplatser. Ett sätt är att i grupper välja fem prioriterade områden som man vill jobba med först. Utifrån alla listade områden får grupperna sedan samsas om tre områden som man väljer att starta med.

Presentationer från övriga deltagare

Till höger finns de presentationer som visades. Där finns också användbara länkar.

  • Carina Werner från Regionkontoret berättade om nyheterna i lagen.
  • Anette Blomqvist Hansson och Anita Henriksson från Patientnämnden i Halland presenterade sin verksamhet och kopplingen till patientlagen.
  • Åsa Johnsson, regional redaktör för 1177 Vårdguiden, visade hur 1177.se kan vara ett stöd i informationen till patienterna. Under våren kommer 1177 Vårdguiden att informera invånarna i Sverige om patientlagen. På 1177.se finns också en särskild sida för vårdens medarbetare.Dokument och länkar

Dokumentation workshop

Information Patientnämnden i Halland

Om patientlagen - Carina Werner

Narrative Therapy Angelica Frithiof

Litteraturtips Angelica Frithiof

1177 Tema patientlagen

1177 För vårdpersonal

Senast ändrad: