Direkt till innehållet

Konventionsländer utländska medborgare och utlandssvenskar – Avgiftshandboken

Algeriet

Sjukvårdsavtal

Utländsk person:

Personer från Algeriet har rätt till akut sjukvård till vanlig patientavgift. För att få akut sjukvård till vanlig patientavgift skall giltigt pass visas LS § 244/95. Till akut vård räknas också nödvändiga återbesök. För planerad vård gäller avgift enligt utomlänsprislistan

Försäkringskassan på Gotland faktureras av GAS. Kopior av giltiga handlingar skickas till GAS, Redovisningsservice, Team vårdgivare

Personer som visar giltigt pass har rätt till högkostnadsskydd och frikort samt sjukresor.

Utlandssvensk person:

Utvandrad svensk person har rätt till akut/nödvändig vård i Sverige om giltigt pass kan uppvisas.

För planerad öppenvård vård gäller 6 x högsta slutenvårdsavgiften dvs 600 kr om vården söks i det landsting där person utflyttat från. Om person utflyttat från t ex Skåne och söker vård i Halland betalar patient avgift enligt utomlänsprislistan. För planerad slutenvård gäller 10 x högsta slutenvårdsavgiften dvs 1000 kr per dygn.

Receipt from Region Halland for outpatient care

Receipt from Region Halland for outpatient care lämnas till patient som kan få ersättning för vårdkostnader i hemlandet, exempelvis från ett försäkringsbolag, när patient betalat vårdkostnader enligt utomlänsprislista.

Dokumentet består av två sidor varav sista sidan ska fyllas i av läkare i det fall patienten begär detta. Första sidan verifieras lämpligen av kassapersonal plus mottagningens stämpel.

Australien

Sjukvårdsavtal

Utländsk person:

Personer från Australien har rätt till nödvändig sjukvård till vanlig patientavgift. För planerad vård gäller avgift enligt utomlänsprislistan

För att få nödvändig sjukvård till vanlig patientavgift skall giltigt Australiskt pass visas, eller annat giltigt pass försett med tillstånd för innehavaren att vistas under obegränsad tid i Australien. Vården omfattar också mödra- och förlossningsvård.

Försäkringskassan på Gotland faktureras av GAS. Kopior av giltiga handlingar skickas till GAS, Redovisningsservice, Team vårdgivare

Personer som visar giltigt pass har rätt till högkostnadsskydd och frikort samt sjukresor.

Utlandssvensk person:

Rätt till akut vård om giltigt pass kan uppvisas

För planerad vård gäller avgift enligt utomlänsprislistan

Receipt from Region Halland for outpatient care

Receipt from Region Halland for outpatient care lämnas till patient som kan få ersättning för vårdkostnader i hemlandet, exempelvis från ett försäkringsbolag, när patient betalat vårdkostnader enligt utomlänsprislista.

Dokumentet består av två sidor varav sista sidan ska fyllas i av läkare i det fall patienten begär detta. Första sidan verifieras lämpligen av kassapersonal plus mottagningens stämpel.

Israel

Sjukvårdsavtal

Utländsk person:

Avtalet med Israel avser endast förlossningsvård. För att få förlossningsvård till vanlig patientavgift skall intyg visas. För övrig vård gäller avgift enligt utomlänsprislistan.

Försäkringskassan på Gotland faktureras av GAS. Kopior av giltiga handlingar skickas till GAS, Redovisningsservice, Team vårdgivare

Utlandssvensk person:

Rätt till akut vård om giltigt pass kan uppvisas.

För planerad vård avgift enligt utomlänsprislistan

Receipt from Region Halland for outpatient care

Receipt from Region Halland for outpatient care lämnas till patient som kan få ersättning för vårdkostnader i hemlandet, exempelvis från ett försäkringsbolag, när patient betalat vårdkostnader enligt utomlänsprislista.

Dokumentet består av två sidor varav sista sidan ska fyllas i av läkare i det fall patienten begär detta. Första sidan verifieras lämpligen av kassapersonal plus mottagningens stämpel

Kanalöarna, Jersey, Guernsey och Isle of Man

Sjukvårdskonvention

Utländsk person:

Personer från kanalöarna Jersey, Guernsey och Isle om Man har rätt till akut sjukvård till vanlig patientavgift. För att få akut sjukvård till vanlig patientavgift skall giltigt pass eller intyg visas. För planerad vård gäller avgift enligt utomlänsprislistan.

Utlandssvensk person:

Rätt till akut vård om giltigt pass kan uppvisas

För planerad vård gäller avgift enligt utomlänsprislistan

Försäkringskassan på Gotland faktureras av GAS. Kopior av giltiga handlingar skickas till GAS, Redovisningsservice, Team vårdgivare

Personer som visar giltigt pass eller intyg har rätt till högkostnadsskydd och frikort samt sjukresor.

Receipt from Region Halland for outpatient care

Receipt from Region Halland for outpatient care lämnas till patient som kan få ersättning för vårdkostnader i hemlandet, exempelvis från ett försäkringsbolag, när patient betalat vårdkostnader enligt utomlänsprislista.

Dokumentet består av två sidor varav sista sidan ska fyllas i av läkare i det fall patienten begär detta. Första sidan verifieras lämpligen av kassapersonal plus mottagningens stämpel.

Québec

Sjukvårdsavtal

Utländsk person:

Personer från Québec har rätt till all sjukvård till vanlig patientavgift under vistelse här. Med vistelse menas den tid en person arbetar eller studerar här för kortare tid än ett år.

För att få all sjukvård till vanlig patientavgift ska försäkringsintyg från Québec och intyg om arbetstillstånd eller inskrivningsintyg från läroanstalt i Sverige som omfattas av den svenska lagstiftningen om studiestöd visas.

Utlandssvensk person:

För akut-nödvändig vård gäller att försäkringsintyg uppvisas eller intyg om arbetstillstånd eller inskrivningsintyg från läroinstalt i Sverige som omfattas av den svenska lagstiftningen om studiestöd.

För planerad vård gäller avgift enligt utomlänsprislistan

Försäkringskassan på Gotland faktureras av GAS.

Kopior av giltiga handlingar skickas till GAS, Redovisningsservice, Team vårdgivare

Personer som visar giltiga intyg har rätt till högkostnadsskydd och frikort samt sjukresor.

Receipt from Region Halland for outpatient care 

Receipt from Region Halland for outpatient care lämnas till patient som kan få ersättning för vårdkostnader i hemlandet, exempelvis från ett försäkringsbolag, när patient betalat vårdkostnader enligt utomlänsprislista.

Dokumentet består av två sidor varav sista sidan ska fyllas i av läkare i det fall patienten begär detta.

Första sidan verifieras lämpligen av kassapersonal plus mottagningens stämpel.

Turkiet

Utländsk person:

Personer från Turkiet kan ha rätt till planerad sjukvård, men inte akut vård, till vanlig patientavgift. För att få planerad sjukvård till vanlig patientavgift ska personen visa ett förhandstillstånd, betalningsförbindelse, för planerad vård i Sverige.

Utlandssvensk person:

Rätt till akut vård om giltigt pass kan uppvisas

För att få planerad vård till vanlig patientavgift ska ett förhandstillstånd uppvisas.

Försäkringskassan på Gotland faktureras av GAS.

Kopior av giltiga handlingar skickas till GAS, Redovisningsservice, Team vårdgivare

Personer som visar giltiga intyg har rätt till högkostnadsskydd och frikort samt sjukresor.

Receipt from Region Halland for outpatient care 

Receipt from Region Halland for outpatient care lämnas till patient som kan få ersättning för vårdkostnader i hemlandet, exempelvis från ett försäkringsbolag, när patient betalat vårdkostnader enligt utomlänsprislista.

Dokumentet består av två sidor varav sista sidan ska fyllas i av läkare i det fall patienten begär detta.

Första sidan verifieras lämpligen av kassapersonal plus mottagningens stämpel.

Ungern

Ungern ingår i EU och patientavgiftsreglerna finns i stycket EU/EES - utländska medborgare och utlandssvenskar.

Sverige har också en sjukvårdskonvention med Ungern för personer som bor i Ungern men som inte har rätt till EU-kort.

Rätt till EU kort

Utländsk och utlandssvensk person:

Akut nödvändig vård till vanlig patientavgift om EU kort uppvisas eller provisoriskt innehav av ett EU kort

För att få planerad vård till vanlig patientavgift gäller blankett S2

Sjukvårdskonvention

Utländsk person:

Personer från Ungern som inte har rätt till EU-kort, har rätt till akut sjukvård. För att få akut sjukvård till vanlig patientavgift skall giltigt pass visas. För övrig planerad vård avgift enligt utomlänsprislistan

Utlandssvensk person:

Akut/nödvändig vård till vanlig patientavgift om giltigt pass uppvisas.

För planerad vård gäller avgift enligt utomlänsprislistan

Försäkringskassan på Gotland faktureras av GAS.

Kopior av giltiga handlingar skickas till GAS, Redovisningsservice, Team vårdgivare

Personer som visar giltigt pass har rätt till högkostnadsskydd och frikort samt sjukresor.

Receipt from Region Halland for outpatient care 

Receipt from Region Halland for outpatient care lämnas till patient som kan få ersättning för vårdkostnader i hemlandet, exempelvis från ett försäkringsbolag, när patient betalat vårdkostnader enligt utomlänsprislista.

Dokumentet består av två sidor varav sista sidan ska fyllas i av läkare i det fall patienten begär detta.

Första sidan verifieras lämpligen av kassapersonal plus mottagningens stämpel.

Dokument- och länklista

Lathund - läkemedelsförmåner för bosatta utanför Sverige

Lathund - patientavgifter för bosatta utanför Sverige

Receipt from Region Halland for outpatient care

Schematisk bild - öppenvårdsbesök som kan leda till inläggning - utländska medborgare och utlandssvenskar

Senast ändrad: