Direkt till innehållet

Missbruks- och beroendeproblematik

Enligt Kunskapsguiden, som är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen samt andra myndigheter och aktörer, befinner sig kvinnor med missbruks- och beroendeproblem ofta i situationer som ökar risken att utsättas för våld. Samtidigt drar sig många för att söka hjälp. Därför är det viktigt att personal som kommer i kontakt med dessa kvinnor har ett gott bemötande och att de vågar fråga om våld. Många kvinnor i missbruk har omfattande problem som gör att de behöver både stöd, behandling och vård. Utöver utsatthet för våld och missbruk kan dessa kvinnor till exempel ha psykisk eller fysisk ohälsa, vara arbetslösa, ha ekonomiska problem och kanske vara hemlösa. I vissa fall kan de ha erfarenhet av kriminalitet och av att sälja sex.

Att fråga om våldsutsatthet är viktigt i samband med utredning av missbruk och beroende eftersom det kan ha stor betydelse för den fortsatta behandlingsplaneringen. Att undersöka om kvinnan har posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan också vara av stor betydelse eftersom det är vanligt bland kvinnor med erfarenhet av missbruk och psykisk ohälsa.

Länsstyrelsen Västmanland och Mälardalens Högskola har tillsammans med länets socialtjänst, beroendevård samt kriminalvård genomfört studien Vem ser oss? En studie om kvinnor i missbruk och deras upplevelser av våld i nära relation. Studiens resultat visar att målgruppen har en högre utsatthet för våld och kränkningar i nära relationer jämfört med kvinnor generellt. På Mälardalen universitets webbsida finns det en kort artikel om studien.

 Senast ändrad: