Direkt till innehållet

Avgiftshandboken

Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor. Lika viktigt är att alla vårdenheter följer gällande avgiftsregler. De belopp som finns i handboken är fasta och inte maxbelopp som kan underskridas. Patientavgifter fastställs årligen av Regionfullmäktige.

På förekommen anledning – intygsbegäran från Arbetsförmedlingen. Vårdenheter ska inte ta intygsuppdrag från Arbetsförmedlingen om inte Arbetsförmedlingen i förväg skickat blankett om detta.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor om avgifter kan du ta kontakt med din representant i Kontaktmannagruppen. På denna sidan kan du också läsa Minnesanteckningar från Kontaktmannagruppen.