Direkt till innehållet

Avgiftshandboken

Alla patienter ska enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor, dvs samma avgifter och regler ska gälla i hela Halland. Patientavgifterna i Halland är politiskt beslutade och fattade av Regionfullmäktige.
Avgiftshandboken beskriver de regler och avgifter som är beslutade kring sjukvård och hälsovård.

Vid frågor kring avgifter ställ gärna frågorna till avgiftshandbokens funktionsbrevlåda
avgiftshandboken@regionhalland.se

Går också bra att ställa frågorna till Britt-Inger Pettersson, Caroline Elofsson eller till GAS Team patient
Britt-Inger Pettersson: 010-45 53 953
Caroline Elofsson: 010 45 53 956
GAS Team Patient:
Internt: 61900, val 2, val 5, val 2
Externt: 010 45 53 950, val 2, val 4